SMS – SMS UYGULAMARINDA RİSK NEREDE 21

0
72

SMS UYGULAMARINI  HAZIRLARKEN RİSK NEREDE – 21

 

Bu ay sms uygulamalarında risk yaklaşımımız , bir havayolu şirketinin veya bir havalimanın emniyet yönetim sistemi uygulamasında gerçek riskleri listeleme ve daha sonra bir kaç önerim olacaktır.

 

Üst Yönetim Desteğinin Kaybedilmesi;

Eğer üst düzey yönetim desteğiniz yoksa zaten SMS programı oluşmamış sadece doküman üzerinde gerçekleştirmişsiniz. O zaman

* Üst düzey liderini ve yardımcılarını değiştirin,

* Stratejik fırsatlar-zorluklar nedeniyle SMS programına yönelik tutumların değiştirilmesi,

* Emniyet yönetim ekibi, üst yönetimle düzenli iletişimi yerine getirmiyor olabilir,

Üst yönetim desteğini kazanmak için  sms sorumlu yöneticisi işin en başından başlamalı;

* SMS program gereklilikleri,

* SMS programının faydaları,

* Üst Yönetim desteğinin önemi ve desteğini gösteren yöntemler.

Emniyet  programının en üst seviyede desteklenmesinin göreceli hale getirilmesi. Yani,

*Bu sistemin önemini ayrıntıları ile anlatan sorumlu yöneticisi tarafından hazırlanan bülten yazıları,

*Emniyet yönetici düzenli toplantılar yapması(haftalık veya iki haftalık). Ancak bunu ‘Biz toplantı yaptık’ kağıtlar üzerinde göstermelik olmasın. Şirketler bunu yaptıkları zaman sistem zaten iflas etmiş oluyor.

*Emniyet ekibinin üst yönetimin desteğine sahip olduğunu göstermek için zaman zaman emniyet yöneticisi ile operasyon sahalarını dolaşması gerekir.

 

Emniyetin Kaybı;

SMS uygulamasının ilk aşamaları inanılmaz derecede önemlidir. Bu ekibi kurarken, öncelikli  objektif olunmalı. Showmen lerden kaçınılmalı. Bunlar sisteme zarar vereceğinden şirket mutlaka zarar görecektir.  Duygusal olunmamalı. Bazı şirketlerde sevdiklerini ya da memleketlisini toplar. Üst yönetim işte sınıfta kaldı. Bu ekibi kurarken örnek teşkil etmeli, çalışanlar onları örnek alacak!

 

Emniyet Müdürünün Kaybı;

Bu ekibi kurarken, sistem sorumlusuna ne kadar önem veriyorsanız, etrafındakileride önemlidir. Zaten şirket içinde SMS kilit personel şirketi terk ettğinde emniyet programı çöker. Bunu tekrar tekrar gördüm.

Bu riski en aza indirgeme stratejileri şunlardır:

* Emniyet programının nasıl yürüdüğünü anlayan bir başka ‘yarı zamanlı’ emniyet yöneticisine sahip olmak,

* Bu personel şirketden ayrılmadan önce otuz günlük bildirimi talep etmeyi sözleşmeye eklemek,

* Emniyet programı faaliyetlerinde bölüm sorumluları görevlendirilmeli. Bir yarı zamanlı emniyet yöneticisine sahip olmak idealdir. Bununla birlikte, daha küçük kuruluşlar havayoluna veya havalimanına emniyet programına ek kaynak tahsis etmek  konusunda isteksizdirler. Yarı zamanlı emniyet yöneticisine  mükemmel bir alternatif, bölüm sorumlularını SMS programının işleyişine aktif bir şekilde dahil edilmeli. Dahil etmekle ek avantajlar olacaktır:

* Emniyet programına katılımın artması,

* Risk yönetimi faaliyetlerine yönelik iyileştirilmiş yanıt verme,

 

Emniyet Verilerin Kaybı;

Şirketlerin yaklaşık %5 inde emniyet yöneticisinin kişisel bilgisayarında kesinlikle bir SMS uygulaması vardır. Emniyet belgeleri ne içerebilir:

* MS word dokümanları

* E-posta

* MS  excel tabloları

* MS access veritabanları

Düşünün emniyet yöneticisinin  şirketi terk ettiğini, bu durumda emniyet verilerinizi geri getirme imkansız olacaktır. Ancak bazı şirketlerin bir ayıbı da  şudur; böyle bir konumda olan birinin mail hesabını, şirketten ayrıldıktan sonra hala hesabı otuz gün kullanması ki, benim de ayrılmadan sekiz saat öncesi kapatılması!

Emniyet verileri kaybı için:

* Kurum içi merkezi veritabanları ve dosya sistemlerini kullanmak,

* profesyonelce tasarlanmış havacılık emniyet yönetim sistemi çözümlerini kullanma,

* Tüm şirket verileri için düzenli yedekleme stratejileri uygulayın.

 

Havacılık da SMS uygulamalarında risk azaltma üzerine söyleyeceğim son söz; Programanızda risklerin tanınması ve farkındalığı. Şirketlerde SMS eğitimi alan yöneticiler program içerisinde riski sadece operasyonel anlamda akıllarına getirirler. Bu sistemi iyi anlamadıklarından kaynaklanır. Mutlaka en iyi uygulama Proaktif tehlike analiz aracı gibi emniyet yönetimi araçlarında tehlikeleri ve riskleri proaktif bir şekilde yönetmek. Daha iyi proaktif tehlike analizi araçları, sms tehlike kaydı ve tehlike riski yönetimi süreçlerine entegre etmesi gerekir.

Proaktif tehlike analizi araçları tehlikeleri ve riskleri listeler. Bu tehlikeler ve riskler daha sonra risk değerlendirmesi ve hafifletme-iyileştirme önlemleri ile işleme tabi tutulur. Son olarak bu tehlikeler, hafifletme ve kurtarma stratejilerinizin şirketinizin ihtiyaçlarıyla alakalı olmasını sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

 

 

Mehmet Ali Ataman

1.Eylül.2017