SMS – SMS de KÖK NEDEN ANALİZİ(Root Cause Analysis) 35

0
575

SMS   –   SMS de KÖK NEDEN ANALİZİ (Root Cause Analysis) 35

 

Günümüzde şirketler acımasız rekabet koşullar altında, verdikleri hizmetin kalitesini arttırırken, beraberinde emniyet ve güvenliğide düşünmek zorundadır.

Düşünmeyen bazı şirketlerin hem kalitesizlik hem emniyetsizlik yüzünden maliyetleri artmakta. Bu durum şirketlerin toplam maliyetlerini artırır.

Problem çözmede doğru yaklaşım, problemi meydan getiren kök nedenlerini ortadan kaldıracak doğru çözümlerin uygulanmasıdır. Şirketlerin geçici önlemlerle problemleri çözmeleri gelecekte tekrar aynı problemlerle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Kuruluşların iş yapma tarzı sürekli iyileştirmeden geçer. Sistemlerini geliştirmek, engellleri kaldırmak, emniyet ve güven beraberinde yetki göçerme ile tüm kademlerin katılımını sağlamalıdır.

 

Kök neden; herhangi bir problemin arkasında yatan esas sebep olarak tanımlanabilir. Kök nedeni tespit edip ortadan kaldırırsanız, kök nedenin yol açtığı problemin tekrar etmesini de önlemiş olursunuz. Poblemlerin altında yatan kök nedenleri tespit etmek için KÖK NEDEN ANALİZİ (Root Cause Analysis) yapmak zorundasınız.

 

Dört temel adımdan oluşur;

  1. Probleme ilişkin verilerin toplanması,
  2. Problemin görünür nedenlerin ortaya konulması,
  3. Kök nedeninin belirlenmesi,
  4. Kök nedeninin ortadan kaldırılmasına yönelik tekliflerin sunulması.

 

Kök Neden Analiz Teknikleri;

Bazıları,

1.Balık kılçığı     2. 5 Neden?   3. Sebep ve etki diyagramı   4. Serbest düşünme tekniği …… pek çok yol ve yöntem tercih edilebilir.

 

Böylelikle;

Ne olduğunu ve neden olduğunu saptarsınız.

 

Kök neden analizi problemler ortaya çıktıktan sonra işletilen bir proses olduğu için reaktif bir yöntem. RCA yapılarak, problemlerin altında yatan asıl nedenler tespit edilir ve kalıcı çözümler üretilip problemlerin tekrarı önlenir.

 

           Esasında tüm problemlerin kök kaynağı –İnsan dır. Dönüp dolaşıp işimiz yine İnsan Faktörü ne geliyor!

 

 

Mehmet Ali ATAMAN

Kasım.2018

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here