Sivil Havacılık Alanındaki Öğrencilerin Stajları Hakkındaki Genelge Yayımlandı…

0
129

Sivil havacılık alanında sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olabilecektir. Sivil havacılık alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim alan öğrencilerin eğitim müfredatlarında zorunlu staj uygulaması bulunmakta olup; zorunlu staj, akademik eğitim sürecinde teorik dersler ve/veya atölye çalışmalarının sonucunda edinilen bilgilerin sivil havacılık sektöründe tecrübe edilmesini içermektedir.

Sivil havacılık işletmelerinin 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince sağlamakla yükümlü oldukları staj imkânlarının üniversitelere dağıtımı 07/11/2012 tarihinde Yükseköğretim Kurumu ile işbirliği protokolü çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup, 2013 yılında 2341 ve 2014 yılında da 2323 öğrencimiz sivil havacılık işletmelerine stajyer olarak yerleştirilmiştir.

Bunun yanında, staj uygulamalarının standardizasyonunu sağlamak maksadıyla, adı geçen protokol çerçevesinde oluşturulan Sivil Havacılık Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; Genel Müdürlüğümüz tarafından “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği”, “Kabin Hizmetleri” ve “Uçak Teknisyenliği” alanlarında “Öğrenci Staj Formları” hazırlanarak üniversitelere gönderilmiştir.
Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde zorunlu staj uygulamasının daha etkin ve verimli yapılabilmesini teminen “Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları Genelgesi” 17/06/2014 tarihinde yayımlanmıştır.Tüm havacılık işletmelerine duyurulur…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here