Latest Posts

SIA GRUP YILIN İKİNCİ YARISINDA YILLIK NET ZARARINI %78 GERİ KAZANDI

90 / 100

SIA GRUP YILIN İKİNCİ YARISINDA YILLIK NET ZARARINI %78 GERİ KAZANDI

  •      Seyahat kısıtlamaları hafifledikçe 2021/22 Finansal Yılında taşınan yolcu sayısı altı kat arttı.

SIA GRUP FİNANSAL PERFORMANSI

2021/22 Finansal Yılı Kar ve Zarar Tablosu

SIA Grup’un 2021/22 mali yılına ilişkin performansı aşağıdaki özetlenmiştir:

Grup Finansal Sonuçları  FY21/22 (Milyon Dolar)  FY20/21 (Milyon Dolar)Fark (%)2. Yarı FY21/22 (Milyon Dolar)1. Yarı FY21/22 (Milyon Dolar)Fark (%)
Toplam Gelir7,6153,81699.64,7882,82769.4
Toplam Harcamalar8,2256,329(30.0)4,7783,447(38.6)
Net Yakıt Maliyeti2,1891,016(115.5)1,379810(70.2)
Yakıt Maliyeti (Hedge işlemi öncesi)2,408682n.m.1,546862(79.4)
Yakıt Hedge İşlemi (Kâr)/ Zararı(219)334n.m.(167)(52)n.m.
Yakıt Hedge İşlemi Etkisi497100.0
Yakıt türevleri Makul Değer Zararı (Kârı)(78)(283)(72.4)1(79)n.m.
Yakıt dışı harcamalar6,1145,099(19.9)3,3982,716(25.1)
Faaiiyet Kârı (Zararı)(610)(2,513)75.710(620)n.m.
Net Kayıp(962)(4,271)77.5(125)(837)85.1

SIA, 2021/22 mali yılında küresel sınır kısıtlamalarının son 6 ayda hafifletilmesine bağlı olarak, uluslararası hava yolculuklarının düzelmesiyle bir önceki yıla göre altı kat artışla 3,9 milyon yolcu taşıdı. Grup, Nisan 2021’de Covid öncesi döneme göre %24 seviyesindeki yolcu kapasitesini (mevcut koltuk-kilometre cinsinden ölçülür) 2021/22 FY sonunda Mart 2022’de %51’e kadar yükseltti.

Singapur‘un Aşılı Seyahat Yolu (VTL) programını başlatması ve ardından genişletmesi, Grup için oyunun kurallarını değiştirdi. Covid-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez karantinasız toplu seyahati kolaylaştırdı ve Singapur’a ve Singapur üzerinden birçok uçuş talebini önemli ölçüde artırdı. SIA ve Scoot, kapasiteyi dağıtarak ve operasyonları hızlı bir şekilde artırarak, tüm VTL noktaları için uçuşları ilk başlatanlar arasında yerini aldı. Bu, havayollarının geri dönen seyahat taleplerini karşılamasını sağladı.

sia grup

Sonuç olarak, yolcu uçak geliri yıllık 2.121 milyon $ (+309.6%) artarak 2.806 milyon $’a ulaştı. Bu,%215.7’lik kapasite artışını geride bırakan ve yolcu doluluk faktörünün 16.8 puan artarak %30.1’e ulaşmasıyla sonuçlanan %614.9’luk trafik artışının (gelir-yolcu kilometresi) arkasındaydı. Kargo uçuş geliri, hem deniz taşımacılığı hem de hava taşımacılığı için devam eden kapasite kısıtlamaları nedeniyle ortaya çıkan güçlü talep nedeniyle 4.339 milyon $’a (+1.630 milyon $ veya +%60.2) ulaştı. Bu, taşınan yüklerde %44,5 ve gelirde %10,8 artışa neden oldu. Sonuç olarak, Grup geliri yıllık 3.799 milyon $ (+%99.6) artışla 7.615 milyon $’a yükseldi.

Grup harcamaları yıllık 1.896 milyon$ (+%30.0) artarak 8.225 milyon$’a ulaştı. Bu artış, net yakıt maliyetlerinde 1.173 milyon $’lık (+%115,5) artış, yakıt dışı harcamalarda 1.015 milyon $’lık (+%19.9) artıştan ve 292 milyon $’lık yakıt hedge işlemi etkisizliğinden oluşuyordu. Net yakıt maliyeti, esas olarak daha yüksek yakıt fiyatları (+1.081 milyon$) ve artan hacim artışı (+661 milyon$) sayesinde 2.189 milyon$’a yükseldi, bu da kısmen yakıt hedge işlemi kaybından kazanca (-553 milyon$) dönüşle dengelendi. Yakıt dışı harcamalardaki %19,9’luk artış, yolcu kapasitesindeki %215.7’lik ve kargo kapasitesindeki %50,1’lik artışın içinde yer aldı.

                        SIA Grup, bir önceki yılki 2.513 milyon $’lık zarara göre 1.903 milyon $’lık (+%75.7) bir gelişme ile 610 milyon $’lık işletme zararı kaydetti.

                      Uçaklar için yıllık 51 milyon dolarlık değer düşüklüğü ücretleri kaydedildi (-1.683 milyon dolar veya yıllık -%97.1). Bu, esas olarak, gereksinim fazlası olarak kabul edilen iki Boeing 737-800’ün değer düşüklüğü ücretlerinden ve ayrıca uçak takas planlarındaki bir değişiklik nedeniyle daha önce bozulan üç 777-300ER’ye yapılan ek değer düşüklüğünden kaynaklandı. Bunu,Grubun network gereksinimlerinin yanı sıra, FY2021/22’deki filosundaki uçakların piyasa değerlerinin bir incelemesini takip etti.

                        Grup, yıllık 962 milyon $ net zarar ve 3.309 milyon $ (+%77.5) iyileşme bildirdi. Bu, öncelikle daha iyi işletme performansından (+1.903 milyon$) ve düşük nakit dışı değer düşüklüğü ücretlerinden (+1.894 milyon$) kaynaklandı ve düşük net zarar nedeniyle vergi kredisinde 532 milyon$’lık düşüşle kısmen dengelendi.

                        Grup, daha güçlü performansı sayesinde 3.195 milyon $’lık bir iyileşme ile 2021/22 mali yılında 824 milyon $’lık işletme nakit fazlası kaydetti.

sia grup

FY2021/22 İkinci Yarı – Kar ve Zarar

                        Grup, ilk yarıdaki 620 milyon $’lık işletme zararına (+630 milyon $) kıyasla, 31 Mart 2022’ye kadar olan altı ay için 10 milyon $’lık işletme karı kaydetti. Bunun başlıca sebepleri  neredeyse tüm önemli pazarlarda sınırların yeniden açılması ve altı ay boyunca VTL’lerin hızla genişlemesiyle hava yolculuğu taleplerinin artmasıydı.

                        Grup geliri 4.788 milyon $’a yükseldi. Yolcu trafiği %257.2 artarak kapasitedeki %46,2’lik artışı geride bırakırken, yolcu uçak geliri 1.300 milyon $ (+172.6%) artarak 2.053 milyon $’a yükseldi. Sonuç olarak, yolcu doluluk faktörü ikinci yarıda 23.4 puan artarak %39.6’ya yükseldi. Getiriler (+%22,1) ve taşınan yükler (+%7,6) güçlü kargo talebiyle yükselirken, kargo geliri 589 milyon $ (+%31,4) arttı.

                        Grup harcamaları 1.331 milyon $ (+%38.6) artarak 4.778 milyon $’a yükseldi. Bu artış, net yakıt maliyetlerinde 569 milyon $’lık (+%70.2) artış, yakıt dışı harcamalarda 682 milyon $’lık (+%25.1) artıştan ve 80 milyon $’lık yakıt türevleri piyasa değeri değişikliklerinin etkisinden kaynaklandı. Net yakıt maliyeti, esas olarak yüksek yakıt fiyatları (+354 milyon$) ve artan hacim artışı (+323 milyon$) nedeniyle 1.379 milyon$’a yükseldi, bu da kısmen yüksek yakıt riskten korunma kazancıyla (-115 milyon$) dengelendi. Akaryakıt dışı harcamalardaki %25,1’lik artış, yolcu kapasitesindeki %46,2’lik ve kargo kapasitesindeki %21,7’lik artışa karşılık geldi.

                        Grubun net zararı, ikinci yarıda 125 milyon dolardı ve ilk yarıya göre 712 milyon dolarlık gelişme gösterdi (+%85.1). Bu, temel olarak daha iyi operasyon performansına (+630 milyon$) ve ortak şirketlerle bağlantılı operasyon  paydaki iyileşmeye (+100 milyon$) atfedilebilirdi ve kısmen yüksek nakit dışı değer düşüklüğü ücretleri (-29 milyon$) ile dengelendi. .

FY2021/22 Bilançosu

                        Grup, ihraç haklarından, tahvil ihraçlarından, teminatlı finansmandan ve uçak satış ve geri kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler dahil olmak üzere çeşitli önlemler yoluyla 1 Nisan 2020’den bu yana 22.4 milyar dolarlık taze likidite kazandı.

                        31 Mart 2022 itibariyle, Grubun özkaynakları 31 Mart 2021’e göre 6,5 milyar $ artarak 22,4 milyar $ olmuştur. Nakit ve banka bakiyeleri, esas olarak Zorunlu Dönüştürülebilir Tahvil gelirleri nedeniyle 6,0 milyar $ artarak 13,8 milyar $’a yükselmiştir. Toplam borç bakiyeleri, esas olarak Ocak 2022’de yedi yıllık 600 milyon ABD Doları (veya yaklaşık 810 milyon ABD Doları) tahvil ihracının yanı sıra kira yükümlülüklerindeki artış nedeniyle 1,4 milyar ABD Doları artarak 15,7 milyar ABD Dolarına yükseldi. Sonuç olarak, Grubun borç-özkaynak oranı 0,90 kattan 0,70 kata geriledi. Eldeki nakde ek olarak, Grup, tamamı çekilmemiş olan 2,1 milyar dolarlık taahhütlü kredi limitine erişimi elinde tutuyor.

sia, sq

FİLO GELİŞTİRME

                      Son çeyrekte SIA, Ocak 2022’de işletme filosuna katılan bir adet Airbus A350-900’ü teslim aldı. SIA, Haziran 2022’den itibaren hizmete girecek olan üç adet Boeing 737-8’i de teslim aldı. Scoot, üç adet Boeing 737-8’i teslim aldı. O zamandan beri işletme filosuna katılan Airbus A321neo uçakları. Scoot,filosuna katılan üç Airbus A321neo uçağını teslim alarak hizmete başlattı.

                        31 Mart 2022 itibariyle, SIA’nın işletme filosu 123 yolcu uçağı ve yedi kargo uçağından oluşurken, Scoot’un işletme filosunda 53 yolcu uçağı bulunuyor.

                        Grup, altı yıl üç aylık ortalama yaşı ile havayolu endüstrisindeki en genç ve yakıt verimliliği en yüksek filolardan birine sahiptir. Bu, Grup filosunda değiştirdikleri eski nesil uçaklara kıyasla işletme verimliliğinin artmasını ve karbon emisyonlarının önemli ölçüde azalmasını sağlar.

UÇUŞ AĞI GELİŞMELERİ

                        Grup, seyahat kısıtlamaları hafifledikçe çeşitli destinasyonlara operasyonları kademeli olarak eski durumuna getirdi ve mevcut güzergahlardaki frekansları artırdı.  Avustralya (Cairns, Darwin ve Gold Coast), Güney Doğu Asya (Danang, Denpasar ve Surabaya), Hindistan’da Amritsar ve Güney Afrika’da Cape Town (Johannesburg üzerinden) dahil olmak üzere önemli pazarlara uçuşlar yeniden başladı.

SIA, Singapur ve Newark arasında kesintisiz A350-900 ULR seferlerine yeniden başladı. Ayrıca Hindistan (Delhi ve Mumbai) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (Frankfurt üzerinden New York) Airbus A380 uçaklarıyla seferlerine başladı. Moskova ve Shenzhen seferleri dördüncü çeyrekte askıya alındı. Scoot, ağına yeni bir hedef olan Miri’yi de kattı.

                        Mali yılın sonunda, Grubun uçuş ağı, üçüncü çeyreğin sonunda 85 olarak açıklanan destinasyon sayısından 36 ülkede 93 varış noktasına yükseldi. Covid öncesi uçuş ağı  37 ülke ve bölgede 137 destinasyon olarak kaydedilmişti. Grubun kargo ağı, önceki çeyreğin sonunda 98 iken 100’e yükseldi.

                        Mevcut yayınlanmış programlara göre Grup, 2022/23 mali yılının ilk çeyreğinde yolcu kapasitesinin Covid öncesi seviyelerin %61’ine ulaşmasını bekliyor. Seyahat taleplerinin artması devam ederken, yolcu kapasitesinin ikinci çeyreğe kadar Covid öncesi seviyelerin yaklaşık %67’sine yükselmesi bekleniyor. Grup, ikinci çeyreğin sonuna kadar Covid öncesi destinasyonlarının %70’inden fazlasına hizmet vermeyi bekliyor.

İLERİYE DÖNÜK PLANLAR

                        SIA Grubu, operasyonları hızlandırmaya ve uluslararası hava yolculuğu için artan talepleri karşılamaya hazır. Kabin memuru alımı, iki yıllık bir aradan sonra, son iki yılda ayrılan personelin yerine personel almak üzere yeniden başladı. Grup, büyüme planlarımızı karşılamak için insanımıza gerekli yatırımı yapmaya devam edecektir. Uçuş ağı genişlemesini desteklemek için uçak kullanımı da hızla artırılabilir.

                        Yolcuları tekrar gökyüzüne çıkmaya teşvik etmek için çeşitli pazarlama kampanyaları başlatıldı. Bunlar arasında, müşterilere SIA ile gelişmiş bir seyahat deneyimi vaat eden, Sizi Tekrar Havada Görmeyi Dört gözle bekliyoruz adlı küresel bir marka kampanyası da yer alıyor. SIA’nın Singapur’daki ilk çevrimiçi seyahat fuarı Time to Fly, tüm pazar segmentlerine hizmet veren 10 katılımcı seyahat acentesi küratörlüğünde seyahat paketleri sundu. Scoot, Singapur’a ve Singapur’dan seyahati teşvik etmek için Avustralya ve Güney Doğu Asya’daki turizm kurullarının yanı sıra Singapur Turizm Kurulu ile yeniden ortaklıklar kurdu.

                        SIA Grup’un sadakat programı olan KrisFlyer, iki yıl sonra aylık KrisFlyer Spontaneous Escapes promosyonunu yeniden başlattı. Bu, üyelerin millerinin değerini artırmalarına ve çeşitli SIA destinasyonlarına son dakika kaçamakları için rezervasyon yapmalarına olanak tanır.

                        Benzer düşüncelere sahip havayolları ile işbirliğini derinleştirmek, Grup stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Havayolları, Garuda Indonesia ve Malaysia Airlines ile ayrı ortaklıklarını güçlendirerek, müşterilere daha fazla seçenek tanımaya ve Güneydoğu Asya’da turizmi yönlendirmek için gelişmiş uçuş bağlantıları sunmaya devam edecek. United Airlines ve SIA arasındaki ortak uçuş anlaşmasının yakın zamanda genişletilmesi, müşterilerin her iki havayolunun ağındaki daha fazla varış noktasına bağlanmalarını sağlayacak.

                        SIA kargo, beş Boeing 777 kargo uçağı için DHL Express ile imzalanan mürettebat ve bakım anlaşmasıyla kargo işlemlerini artırmaya devam ediyor. Bu kargo uçakları, ikili bir DHL-SIA görünümüne sahip olacak ve Temmuz 2022’den itibaren Kuzey Asya’daki noktalar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne giden rotalarda SIA pilotları tarafından işletilecek. SIA, bu uçakların bakımını da denetleyecek. Bu kargo uçaklarının merkezinin Changi Havalimanı olması, Singapur’un önemli bir hava lojistik merkezi olarak konumunu daha da güçlendirecek. Hızla büyüyen e-ticaret bölümünü destekleyerek gelecekte SIA ile DHL arasındaki ortaklığı genişletmek için bir temel sağlayacaktır.

                        SIA ayrıca kargoda hizmet veren Boeing 747-400F filosunu değiştirmek üzere yedi Airbus A350F kargo uçağı siparişini de onayladı. Teslimatlar 2025’in dördüncü çeyreğinde başlayacak ve SIA bu yeni nesil uçağın ilk operatörü olacak. Kargo filosunun yenilenmesi, SIA’nın hava kargo bölümüne devam eden yatırımını yansıtıyor.

                        SIA, Singapur Sivil Havacılık Otoritesi ve Temasek, Singapur’da sürdürülebilir havacılık yakıtlarının operasyonel uygulanabilirliği konusunda bir yıl boyunca sürecek bir çalışma başlattı. SAF (sürdürülebilir havacılık yakıtı) ile harmanlanmış jet yakıtı, bu pilot uygulamanın bir parçası olarak 2022’nin üçüncü çeyreğinden itibaren SIA ve Scoot uçuşlarında yükseltilecek. Sürdürülebilir yakıtlar, havayolları için önemli bir karbonsuzlaştırma aracı ve Grubun 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde etme taahhüdünün başarısı için çok önemli bir kriterdir..

SON  TEMETTÜ

                        Maruz kalınan önemli zararlar ve nakit tasarrufu ihtiyacı göz önüne alındığında, Kurul, 31 Mart 2022’de sona eren mali yıl için nihai bir temettü önermemektedir.

GENEL BAKIŞ

                        Singapur, Nisan 2022’de sınır kısıtlamalarını daha da gevşeterek karantina uygulamasını ve tam aşılı yolcular için hem kalkış öncesi hem de varışta Covid-19 testlerini ortadan kaldırdı. Dünyanın dört bir yanındaki kilit pazarlar, tüm kabin sınıflarında hava yolculuğuna taleplerdeki artışları destekleyerek seyahat kısıtlamalarını daha da hafifletti. Ağustos 2022’ye kadar olan önümüzdeki üç ay içinde toplam koltuk sayısının yüzdesi olarak ölçüldüğünde ileriye dönük satışlar, Covid-19 öncesi seviyelere yaklaşıyor. Grup, talebi yakından takip edecek, ortaya çıkabilecek tüm fırsatlara karşı tetikte olacak ve kapasitesini ve hizmetlerini buna göre ayarlayacaktır.

                          Rusya-Ukrayna çatışmasının yanı sıra Çin’deki pandemi kontrollerinin küresel tedarik zinciri üzerindeki etkilerinin bir sonucu olarak kargo talebinin kısa vadede değişkenlik göstermesi bekleniyor. Bununla birlikte, önemli ticaret noktalarında devam eden endüstri kapasitesi yoğunluğu nedeniyle kargo getirilerinin  güçlü kalmaya devam etmesi beklenmektedir.

                        Başta akaryakıt fiyatları olmak üzere enflasyona bağlı baskılar endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 2021/22 mali yılında (hedgeden önce) 90,31 ABD Doları olan ortalama jet yakıtı fiyatına kıyasla, spot fiyatlar %50’den fazla arttı ve Mayıs ayı başlarında varil başına 150 ABD Dolarına yakındı. Grup, operasyonlar talep doğrultusunda genişlese bile uygun maliyet disiplinini sürdürecektir.

                        Grubun 2020/21 mali yılında başlayan ikinci üç yıllık Dönüşüm programı, gelir ve maliyet girişimlerinin yanı sıra yenilik ve dijital dönüşüm alanlarında da iyi ilerleme kaydetmeye devam ediyor. SIA Grubu çevik kalmaya devam edecek ve havayolu endüstrisindeki liderlik konumunu güçlendirmek için fırsatlardan yararlanacaktır.

Latest Posts

POPULER