SHGM:Tedarik Kuruluşları, Hava Aracı Tasarım ve Üretim Kuruluşlarına Gümrük Muafiyeti Getirilmiştir

0
772

SHGM web sayfasından yaptığı açıklama ile “Tedarik Kuruluşları, Hava Aracı Tasarım ve Üretim Kuruluşlarına Gümrük Muafiyetini ” duyurdu;

14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazetede, 2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 97’nci maddesinde, yapılan düzenleme ile tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşlarına gümrük muafiyeti getirilmiştir. Söz konusu kuruluşların; anılan madde kapsamındaki donatım ve işletim malzemesinin serbest dolaşıma girişinde gümrük muafiyetinden faydalanmaları için, donatım ve işletim malzemeleri yıllık izni alma usullerine göre Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir. 
İlgili Kuruluşlara önemle duyurulur.