Serap Zuvin Hukuk Bürosu 2. İstanbul Hub Semineri’nde !

0
494
http://www.haber24.com/resim/fotogaleri/129/1297076/439127.jpg

Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Fakültesi tarafından 14 Nisan tarihinde, düzenlenen 2. İstanbul Hub Semineri’ne Serap Zuvin Hukuk Bürosu olarak katılım gösterdik. Seminerde hazır bulunanlar, Özyeğin Üniversitesi rektörü Dr. Esra Gençtürk, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Dr. Temel Kotil, İGA Havalimanları CEO Danışmanı İrfan Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Reşat Volkan Günel, Leiden Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Pablo Mendes De Leon, Cranfield Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr Robert Mayer, Pegasus Hava Yolları Ticaret Bölüm Başkanı Güliz Öztürk’tür.

İlk olarak söz alan Sayın Gençtürk konuşmasında Üniversite’nin bünyesinde yer alan ve semineri düzenleyen Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun Fakülte’ye dönüştüğü haberini paylaştı ve konuşmasını yapmak üzere Sayın Kotil’i sahneye sunumunu yapmak üzere davet etti.

Sayın Kotil’in sunumu “Türk Hava Yolları’nın 3. Havalimanı ile İlgili Yaklaşımı” üzerine olup, sunduğu sayısal verilerle Türkiye’nin piyasada önemli bir oyuncu olduğunu ve 3. Havalimanının Türkiye’yi çok daha iyi noktalara getireceğini belirtti. Konuşmasında özellikle Afrika kıtasına yapılacak uçuş seferlerinin önemini vurgulayıp ve bu konuda büyük adımlar atacaklarını belirtti. THY’yi seçerek uçma deneyimi yaşayan yolculara ne kadar önem verdiklerini ve kendisine de doğrudan eposta yoluyla iletişim kuran yolculara her zaman cevap vererek yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti. Hava yolu şirketleriyle ilgili genel olarak piyasada kalifiye iş gücüne ihtiyaç olduğunu ve bu konuda Türkiye’de açık olduğunu vurguladı. Sayın Kotil’den sonra sahneye Sayın Gündüz davet edildi.

Sayın Gündüz’ün sunumunun konusu “İGA – Yeni Hava Limanının Statüsü” idi. Sayın Gündüz sunumuna 3. Havalimanı’nın inşaatı ile ilgili sayısal verilerle başlayıp, yeni havalimanının bir “yap-işlet-devret” projesi olduğunu ve bu tekniğin daha önce 1999 yılında inşa edilen Antalya Havalimanı’nda da kullanıldığını belirtti. İnşaatın finansmanının 6 banka tarafından sağlandığı ve sadece 3 bankanın Türk bankası olduğunu ifade etti. Yer hizmetleri, kargo ve depo olarak kullanılacak alanların işletme ruhsatlarına ilişkin yetkilendirmelerin ilgili devlet kuruluşlarınca yapılacağı açıklamasını getirerek somut örneklemede bulundu. Örneğin yer hizmetleri ile ilgili izni vermede yetkili makamın Devlet Hava İşletmeleri Genel Müdürlüğü olduğunu belirtti.

Sayın Gündüz’den sonra Sayın Günel ve Sayın Mendes de Leon kısaca ayrı ayrı sunum gerçekleştirdi. Sayın Günel sunumunda kısaca yeni havalimanının çevre ve ekosisteme etkilerinin hukuki sonuçlarından bahisle, göçmen kuşların seyrinin veya meteorolojik olaylar gibi durumların havaalanını etkileyebileceğini ve bu konuyla ilgili çalışmalarının devam etiğini ifade etti.

Sayın de Leon, “Havacılık hukuku ve politikası, İstanbul’un yeni havalimanına açık erişimine nasıl olanak sağlayacak?” konusu üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sayın de Leon uçakların seferlerinin ekonomiye etkilerinden bahsederek yeni havalimanında yerli ve yabancı ortaklı şirketler arasında ayrımcılık yapılmaması ve sistemin şeffaf şekilde işlemesi gerektiği konusunun üzerinde durdu. 1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin eklerinde yerli ve yabancı hizmet sağlayıcı arasında ücret farklılığı olamayacağının hüküm altına alınmış olması ve Türkiye’nin de bu kurallara özen göstermesi ve şeffaf olması uyarısında bulunmuştur.

Sayın Mayer’in sunumunun konusu ise “Havalimanında Merkez Olma Stratejisi: İki Havalimanını birbirine bağlamak” idi. Konuşmacı, sunumunun adını verirken Charles Dickens’ın “İki Şehrin Hikâyesi” romanından esinlendiğini belirterek,  dünya çapında belli sayının üstünde yolcu ağırlayan şehirlerden iki havalimanı olanlarına ilişkin tespitlerini aktardı.

Son konuşmacı olan Sayın Öztürk ise sunumunu “Pegasus Havayollarının Yeni Havalimanının Açılışı Üzerine Stratejisi” üzerine gerçekleştirdi. Pegasus’un son 15 yıldaki hızlı büyümesini sayısal veriler üzerinden anlatmış olup şirket kârının her sene %13 civarında artış gösterdiğinin altını çizerek yabancı yatırımcılar tarafından ilgi odağı olduğunu belirtti. Pegasus’un stratejileri üzerinde durup, şirket politikası olarak Pegasus Havayolları’nı kullananları yolcu değil misafir olarak gördüklerini ve bunu hizmetleriyle de karşı tarafa gösterdiklerinin üstünde durdu. Slot konusunda problemler yaşadığını ifade edip, kendilerine yeterince yer ayrılmadığını ve büyüme rakamlarının bu durumdan dolayı olması gerekenden daha geride kaldığını ifade etti. İstenilen büyüme rakamlarına ulaşmaları konusundaki en büyük engellerden birinin slot problemi olduğunu özellikle vurguladı. Yeni havalimanıyla birlikte slot konusundaki probleme uzun soluklu bir çözüm getirilmesi noktasında proje hazırladıklarını belirtti. Soru cevap kısmında dinleyicilerden birinin sorduğu Airbus ve Boeing karşılaştırması ile ilgili olarak Sayın Öztürk cevaben Airbus’ın Neo serisinin yeni teknolojiyle uyum içinde olduğunu ve %15’e varan yakıt tasarrufundan bu uçak tipini tercih ettiklerini belirtti:

Son bölümde Sayın Domingo’nun moderatörlüğünde Sayın Öztürk, Sayın Günel, Sayın Mendes de Leon ve Sayın Mayer yaptıkları sunumlarla ilgili sorular cevaplandı. Sayın Öztürk genelde soruların en çok yoğunlaştığı kişi olup, alanındaki uzmanlığı ve sektördeki tecrübesi sebebiyle tamamını tatminkâr bir şekilde cevapladı. Kanaatimizce bu panel, havacılık sektör çalışanları ile hukukçuları bir araya getirmesi ve sektördeki “Sıcak Başlıklara” yer vermesi bakımından katılanlar açısından önemliydi.

Serap Zuvin Hukuk Bürosu’nun Havacılık Çalışma Grubu üyeleri olarak bizler çok işlevsel ve yararlı bulduğumuz İstanbul Hub Semineri’ne benzer, havacılık alanında teknolojik gelişmeler dâhil olmak üzere hukuki ve finansman konularını içeren panel ve konferansları sıkı sıkıya izliyor ve birçoğunda konuşmacı olarak yer alıyoruz. Düzenli yayınladığımız makalelerle gerek ulusal gerekse uluslararası yayınlarda izleniyoruz. Bize gelen geri bildirimlerden de sektörün bu çalışmalardan çok yararlandığını düşünüyoruz.

©Serap Zuvin Hukuk Bürosu