Sabancı Üniversitesi ve UND’den lojistikte stratejik işbirliği

0
180

Sabancı Üniversitesi ve UND’den lojistikte stratejik işbirliği

Sabancı Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) stratejik işbirliği ile Lojistik Laboratuarı’nı hayata geçiriyor. Stratejik işbirliği kapsamında UND, Lojistik Laboratuarı’nda yürütülecek veri analizi çalışmalarına sayısal veri ve dokümantasyon sağlayacak; sektörün gelişimine yönelik proje fikirleri geliştirecek. Türkiye lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılmasına yönelik proje fikirleri geliştirerek araştırma gündemi oluşturacak.

Lojistik Laboratuarı’nın imza töreni 25 Aralık 2015, Cuma günü Minerva Palas’ta gerçekleşti.

NihatBerker_CetinNuhoglu

Sabancı Üniversitesi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) stratejik bir işbirliği ile “Lojistik Laboratuarı” hayata geçiriliyor. UND binasında konumlandırılacak Lojistik Laboratuarı’nın imza töreni, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker ve UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu katılımıyla 25 Aralık 2015, Cuma günü Minerva Palas’ta gerçekleşti.

Türkiye’de ve dünyada lojistiğin önemi

Toplantının açış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Ülengin yaptı. Prof. Dr. Ülengin konuşmasından dünyada ve Türkiye’de lojistiğin öneminden bahsetti. Prof. Dr. Füsun Ülengin lojistik sektörü ile ilgili beklentileri dile getirerek konuşmasına başladı. Avrupa Komisyonu’nun, 2007 yılında yayınladığı “Yük Lojistiği Eylem Planı”nda “Lojistiğin, AB’nin ekonomi makinesinin yağı olduğunu” açıkça ifade ettiğini dile getiren Prof. Dr. Ülengin, “AB Komisyonu, lojistik hizmetlerin etkinliğinin, küresel krizden toparlanma mücadelesini sürdüren Avrupa Birliği’nin yeniden büyüyen bir ekonomi haline dönüşmesi için 2020 yılına yönelik büyüme stratejilerinin en önemli ve belirleyici faktörlerinden biri olduğunun altını çizmektedir” dedi.

İhracat stratejisinde lojistiğin önemi

Konuşmasında ihracat stratejisinde lojistiğin önemine de değinen Prof. Dr. Füsun Ülengin, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistik sektörünün, hem kendi içinde taşıdığı büyüme potansiyeli hem de Türkiye’nin birçok ekonomik hedefe ulaşmasında oynayacağı temel rol itibariyle büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Ekonomi Bakanlığı’nın, 2023 İhracat Stratejisi’nde yer alan “Uluslararası rekabetçiliğin arttırılmasına yönelik lojistik altyapısının güçlendirilmesi” başlığı altında, ulaştırma ve lojistik sektörünün paydaşlarına aşağıda yer alan hedefleri öngördüğüne ve söz konusu hedefler kapsamında beş projeyi 2023 yılına kadar hayata geçirmeyi planladığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Füsun Ülengin Lojistik Laboratuarı’nın; Türkiye’nin lojistik ve ulaştırma alanındaki taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm ve lojistik rekabet düzeyinin arttırılması vb. konularda karşılaşılan sorunlarının ortaya konulmasında, çözüm için gerekli bilgi ve veri entegrasyonunun sağlanmasında, çözüm arayışları sırasında sektördeki firmalar ile temas kurularak yapıcı çözümlerin bulunmasına çalışılmasında son derece etkili bir rol oynayacağını ve önemli araştırma projelerine ön ayak olacağını söyledi.

Lojistik, turizmden sonra ikinci en fazla döviz kazandıran hizmet ihracatı kalemi

Ardından, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu bir konuşma yaptı. Nuhoğlu, konuşmasına son yıllarda yapılan tüm araştırmaların, lojistik sektörünün, ekonomilerin rekabetçi gelişimi için stratejik sektörler arasında ilk 5 içinde yer aldığını gösterdiğini belirterek başladı. Çetin Nuhoğlu, “2007 yılında yayınlanan “Yük Lojistiği Eylem Planı”nda “Lojistiğin, AB’nin ekonomi makinesinin yağı olduğunu” bir kez daha teyit eden Avrupa Birliği, lojistiği önümüzdeki 10-15 yıl için en öncelikli yatırım alanlarından biri olarak belirlemiştir” dedi.

Ülkemizde lojistik hizmetlerin, 50 milyar dolarlık hizmet ihracatında sektörün payı 15 milyar dolar ile turizmden sonra ikinci en fazla döviz kazandıran hizmet ihracatı kalemi olduğunu ve 2023 yılında 60 milyar dolarlık bir döviz geliri vaat ettiğini ifade etti. 2023 yılı hedefleri arasında 500 milyar dolarlık bir mal ihracatının gerçekleşmesinin de anahtarı olacağını sözlerine ekledi.

Lojistik sektörü yan sektörleriyle beraber 500 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor

Lojistik sektörünün, yan sektörleriyle beraber 500 binden fazla kişiye istihdam sağlayan ve üretimden ticarete, hemen hemen tüm sektörlerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen yatay bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken Nuhoğlu, “Dünya Bankası tarafından yayınlanan Küresel Lojistik Performans Endeksi (LPI) analizleri de “lojistik hizmet performansının geliştirilmesiyle dünya ekonomisinde en az % 1 oranında ek büyüme sağlanırken, ülkelerin ticaretinin ortalama % 15 oranında artabileceğini” öngörmektedir. Yine Dünya Bankası ekonomistlerinin analizleri gösteriyor ki, Türkiye’nin ihracat performansı, daha etkin bir lojistik performans ile % 30 oranında gelişme potansiyeline sahip. Tüm bu veriler ışığında, özellikle 2000’lerin başından itibaren hızla gelişmeye başlayan Lojistik sektörünün, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planımızda ayrı bir Eylem Planı ile ele alınarak “devlet politikası” haline gelmesi de şaşırtıcı değil” dedi.

10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda UND’ye de önemli başlıklar ve sorumluluklar verildiğini dile getiren Nuhoğlu, Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Eylem Planı’nda yer alan 6 bileşen ve bunlara ait 80 hedef arasında; Lojistik sektöründe AR-GE çalışmalarının desteklenmesi, sektörü özel AR-GE fonlarının oluşturulması, ulusal ulaşım ve lojistik ana planlarının tamamlanması ile ulusal ulaştırma istatistik portali ve veritabanının oluşturması gibi yoğun üniversite-sektör işbirliği gerektiren konuların yer aldığını da söyledi.

Lojistik sektörünün, her alanda makro politikaları ve mekanizmaları tetikleyebilecek güce sahip olduğunun altını çizen Nuhoğlu, lojistik sektörünün de bilim ve araştırma dünyasından beslenmek zorunda olduğunu ifade etti.

“Türkiye ve Komşu Ülkeleri Arasındaki Sınır Kapılarında Süreçlerin Senkronizasyonu ve Etkinleştirilmesi”

UND’nin merkez binasında faaliyetine başlayacak Lojistik Laboratuvarı’nın ilk projesinin “Türkiye ve Komşu Ülkeleri Arasındaki Sınır Kapılarında Süreçlerin Senkronizasyonu ve Etkinleştirilmesi”olacağını söyleyen Nuhoğlu, bu projeyi Türkiye-Bulgaristan arasındaki Kapıkule ve Kapitan Andreevo Sınır Kapılarında Ocak 2016’da başlatacaklarını da sözlerine ekledi. Türk ve Bulgar tarafındaki sektör dernekleri olarak UND ve Bulgaristan Uluslararası Taşımacılar Birliğinin (SMP) destek vereceği bu projeye Türkiye’den Sabancı Üniversitesi ve Bulgaristan-Sofya Teknik Üniversitesi katılacağını da söyledi. Nuhoğlu, “Proje kapsamında sınırın her 2 tarafında uzayan, zaman zaman 10 km’yi aşan TIR kuyruklarının gerçek nedenleri araştırılacak ve yetkililere rapor edilecek. Ortaya çıkacak önerilerin, yetkililerce uygulanması halinde ise, Kapıkule’den günde 3000 aracın işlem görmesi, toplam 1 saatte çıkış gibi ihracat hedeflerimiz de gerçekleşmiş olacak” dedi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker “Kişiler ve mallar, yaşam için ve ilerleme için, devamlı bir noktadan başka bir noktaya en elverişli şekilde gitme çabasındadır. Demek ki nakliyecilik ve lojistik, yaşam ve medeniyetin can damarıdır. UND ile bu konuda işbirliğine girmek, bu platformu beraber hazırlamak, Sabancı Üniversitesi olarak bize heyecan veriyor” dedi.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Bozkaya, Sabancı Üniversitesi içinde kurulan ve Türkiye’de ilk ve tek olan Behavioral Analytics & Visualization Lab ile Lojistik Laboratuarı arasındaki ilişkiyi anlattı. Doç. Dr. Bozkaya;“Behavioral Analytics & Visualization Laboratuarı kapsamındaki yetkinliklerimiz ve kapasitemiz dahilinde lojistik sektörüne özel ve büyük veri içeren senaryoları araştırmak ve bulduğumuz sonuçları paydaşlarımıza aktarmak istiyoruz. Bu kapsamda örneğin operasyonel verimlilik ve lojistik hizmet kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımı anlamında bir firmanın verilerini analiz ederek işlem hacmi ve kapasite kullanım tahmin modelleri geliştirebiliriz. Ya da müşteri memnuniyeti anlamında yine bir firmanın verilerinden hareketle müşteri segmentasyonu ve müşteriye ya da segmente özel lojistik ürün ya da hizmet geliştirme yönünde çalışmalar gerçekleştirebiliriz. İki laboratuar arasında gerçekleştirilecek işbirliği ile akademik katkısı olan yayınlar oluştururken bir yandan da lojistik firmalarına ve sektörün geneline katma değer sağlayacak yeni süreç, ürün ve hizmet geliştirme, müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği arttırma yönünde faaliyetler içinde bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşmacıların ardından imza törenine geçildi. İmza törenine konuşmacıların yanı sıra; UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Çiçekli, Murat Baykara, Cavit Değirmenci, UND Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Nagihan Soylu, UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Bingöl ve UND İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke katıldılar.

Lojistik Laboratuarı Hakkında

Stratejik işbirliği kapsamında UND, Lojistik Laboratuarı’nda yürütülecek veri analizi çalışmalarına sayısal veri ve dokümantasyon sağlayacak, aynı zamanda Türkiye lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılmasına yönelik proje fikirleri geliştirerek araştırma gündemi oluşturacak. Laboratuarın; Türkiye’nin lojistik ve ulaştırma alanındaki taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm ve lojistik rekabet düzeyinin arttırılması vb. konularda karşılaşılan sorunlarının ortaya konulmasında, çözüm için gerekli bilgi ve veri entegrasyonunun sağlanmasında, çözüm arayışları sırasında sektördeki firmalar ile temas kurularak yapıcı çözümlerin bulunmasına çalışılmasında son derece etkili bir rol oynaması ve önemli araştırma projelerine ön ayak olması hedefleniyor.

Laboratuarın Akademik Başkanı Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü ve Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü Volkan Özgüz olacak. Sektörel Başkanı ise UND Başkanı Ö. Çetin Nuhoğlu olacak. Laboratuarın direktörlüğünü de Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Ülengin üstlenecek. Laboratuarın eş direktörlüğünü UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, sektör koordinatörlüğünü de UND İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke yürütecek.5201

Laboratuarda Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra, Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden de akademisyenler araştırma uzmanı olarak yer alacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here