PPPExperts Zirvesi

0
79

ppp

Kamu Özel Sektör İşbirliği  modeli ile yatırımların ele alındığı “PPP Airport İnvestmentts Sumbit 2014′ toplantısı İstanbul Conrad Otelde Başladı.
Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımın olduğu toplantıda açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Orhan Birdal, DHMİ’nin KÖİ uygulamaları bakımından dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer aldığını belirterek ” Kuruluşumuz 19 projeyi de KÖİ kapsamında gerçekleştirmiştir. 19 projeden 18’i tamamlanmış, 1 tanesi (Nevşehir) ihale aşamasındadır. Toplamda 2 Milyar Dolar tutarında yatırım yalnızca KÖİ olanaklarıyla gerçekleştirildi. Yeni İstanbul Havalimanı Projesi kuruluşumuzun bu alandaki başarısını taçlandıran asrın projesidir” dedi.
İşte Genel Müdürümüzün açılış konuşması:
Sizleri tarih boyunca medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yapmış; dünyanın ortak geleceğine ilişkin büyük imkân ve umutları da içinde barındıran bir şehirde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz.
Geçmişiyle göz kamaştıran İstanbul, geleceğin önemli bir turizm ve finans merkezi olmaya adaydır. Havacılık sektörü, bu hedefin gerçekleştirilmesi için adeta bir lokomotif görevi görecektir.
Şu anda hem yolcu, hem de kargo taşımacılığının önemli bir bölümü; tam merkezinde bulunduğumuz Avrupa – Afrika – Ortadoğu – Asya ekseninde cereyan ediyor. Türkiye, bu eksenin ana merkezi durumunda bir ülke. İstanbul ise bu eksenin tam anlamıyla merkez üssünü oluşturuyor…
Bilindiği gibi, Havacılık sektörü; hızlı ve devamlı gelişme gösteren, ileri teknolojilerin kullanıldığı, stratejik açıdan önem taşıyan sektörlerin başında gelmektedir.
Dünya ticaret hacmindeki ve turizm sektöründeki büyümeler, küreselleşme, ayrıca insanların daha hızlı ve daha konforlu yolculuğu tercih etmeleri, tüm dünyada havayolu taşımacılığının diğer taşımacılıklara göre daha hızlı gelişmesini sağlamıştır.
Türkiye’nin, özellikle son on yılda dünya havacılığında yükselen değer olduğuna rakamlar tanıklık ediyor.
Hava ulaşımında son on yılda toplam uçak trafiğinde (üst geçiş dâhil) % 10, yolcu trafiğinde % 14,3, Yük trafiğinde ise % 9,3 artış gerçekleşti.
Üstgeçişler ile birlikte geçen yıl hizmet verilen uçak trafiği 1,5 milyona çıktı, bu yılın sonunda 1,7 milyon olacağını bekliyoruz. Böylelikle Türkiye, Avrupa hava ulaşım ağlarına günlük trafik ekleme kapasitesi en yüksek ülkelerden biri oldu. Şu an itibariyle Türkiye Avrupa hava sahasına iç hat ve orta doğu uçuşları ağırlıklı olmak üzere günde eklediği 358 trafik ile birinci durumda.
Beklentiler orta dönemde (2019’a kadar) hava trafiğinde yılda ortalama % 10 oranı ile en hızlı büyüyecek ülkenin Türkiye olacağı yönünde.
Değerli konuklar;
Rakamların tanıklık ettiği gibi Türkiye, hem yolcuda hem kargo taşımacılığında küresel ölçekte cazip bir aktarma merkezi konumuna gelmiş bulunuyor. İstanbul ise havacılığın doğal HUB’u durumunda.
Bu gurur verici, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tablonun oluşmasında kurumsal tutumumuzun, büyük payı olduğunu memnuniyetle belirtmek istiyorum. Eğer, DHMİ gerekli altyapıyı zamanında oluşturmasaydı, bu başarı çizgisini yakalamamız elbette mümkün olamayacaktı.
Zamanında, eksiksiz planlama ve mükemmel uygulama prensibiyle çalışan DHMİ, özellikle son on yıldır tüm ülke çapında bir büyük yatırım hamlesini ve işletme becerisini başarıyla yürütüyor.
Türkiye’nin küresel havacılık merkezi olmasının koşullarını bilinçli bir şekilde oluşturuyor.
Ülkemiz hava ulaşımı on bir yılda hak ettiği büyümeyi sadece ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte de yakalamıştır.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL- European Organisation for the Safety of Air Navigation) raporuna göre  2013’te Avrupa’da günlük ortalama trafik artışında Türkiye birinci sırada yer almıştır.
Ülkemiz  havayolu yolcu sayısı, Avrupa’da 4., Dünyada ise 9. Sıraya Yükselmiştir.
Kuruluşumuz işletmesinde bulunan havalimanlarında terminal binalarının yapımında bölgesel özellikler dikkate alınarak çevreci bir yaklaşımla inşa edilmelerine özen gösterilmiştir. Bu kapsamda; gerek öz kaynak gerekse KÖİ Modeli ile terminal binaları yenilenmiş standartları ve kapasitelerinin arttırılması sağlanmıştır.
Bunlardan 28’i öz kaynaklarımızla yapılmış olup bunun yanı sıra kuruluşumuz 19 projeyi de KÖİ kapsamında gerçekleştirmiştir. 19 projeden 18’i tamamlanmış, 1 tanesi (Nevşehir) ihale aşamasındadır.
Toplamda 2 Milyar Dolar tutarında yatırım yalnızca KÖİ olanaklarıyla gerçekleştirildi.
KÖİ kapsamında gerçekleştirilecek İstanbul’un yeni havalimanı, Avrupa yakasında Karadeniz sahil şeridinde yer alan yaklaşık 76,5 Milyon metrekare büyüklüğündeki alana yapılacak.
Bu alan, bölgenin ekolojik dengesi, rüzgâr verileri ve doğal/yapay mania durum tespitleri yapılarak belirlendi.
Yeni Havalimanı, yüksek düzeydeki uçak ve yolcu trafiğini kaldıracak, uzun yıllar Türkiye’nin ve dünyanın havacılık hizmetlerine yeterince cevap verecek, Türkiye’nin iç ve dış hatlarda havacılıktaki büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak, teşvik edecek olmasının yanı sıra Batı Avrupa ile Uzak Doğu arasında da önemli bir transfer merkezi haline gelecek.
Bu anlayışla devreye soktuğumuz İstanbul Yeni Havalimanı projesi, modern bir havalimanında olması gereken tüm alt ve üst yapı tesisleri içermektedir.
Bu havalimanı, sadece Türkiye’nin ihtiyacını görecek bir havalimanı değil aynı zamanda batıdan doğuya, doğudan batıya, Afrika’dan da Avrupa’ya hava trafiğinin uğrak noktası olacak. Toplam yatırım tutarının ise 10 Milyon Euro üzerinde olması bekleniyor. Dünya havacılığının önemli bir parçası olarak, böyle devasa bir dünya projesine imza atmaktan mutluyuz, gururluyuz
Devlet Hava Meydanları İşletmesi olarak bu büyük eseri zamanında bitirerek dünyanın hizmetine sunmak için ciddiyetle çaba göstereceğiz.
Değerli Konuklar;
Sözlerime son verirken, özel olarak bu Zirveyi düzenleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvenin, havalimanlarının özel sektör imkânlarını da kullanarak geliştirmeye ve KÖİ havalimanı yatırımlarına yönelik fırsatlar ve bu endüstrideki KÖİ stratejilerine ilişkin bilgi ve teknoloji paylaşımları adına verimli geçmesini diliyor, katılımcılara en iyi dileklerimi iletiyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here