Konşimento nedir?

0
647

Konşimento nedir?

Konşimento taşıyıcı ya da yetkili kıldığı acenta tarafından hazırlanan en önemli kargo evrağıdır. Üzerinde yükleyici, alıcı,ihbar mercii den başlayarak her türlü bilginin yeraldığı kıymetli evraktır.

 

Havayolu ile taşınmak üzere kabul edilen tüm kargolar bir konşimento kapsamı ve beraberinde olmalıdır.

 

İngilizcesi Airwaybill olup ( AWB) Havayolu şirketlerince düzenlenen ve malların taşınmak üzere teslim alındığını gösteren makbuzdur.

 

Varış havalimanında gümrük işleminin tamamlanmasından sonra mallar belgede ismi yazılı alıcıya teslim edilir.

 

Alıcı yerine alıcının bankası adına da düzenlenebilir. Bu tür konşimentolar banka akredifi ile yapılan dış ticaretlerde karşılaşılır.

Banka Konşimento da yer alan en temel bilgiler:

 • Uçuş sefer sayısı ve tarihi,
 • Malın cinsi ve miktarı,
 • Alıcının adı,
 • Yükletenin adı,
 • Kargoya ait özel bilgiler ,
 • Navluna ait kayıt
 • havayolu şirketinin veya acentanın kaşe – imzasıdır.

 

 

Konşimentonun hizmet ettiği bazı amaçlar şöyle sıralanabilir:

 

 • Gönderilen kargonun makbuzu
 • Taşıma koşullarını gösteren kanıt doküman
 • Taşıma senedi
 • Sigorta sertifikası (eğer gönderici taşıyıcıdan talep etmişse )
 • Gümrük deklaresi
 • Taşıyıcının personeline handling konusunda yardımcı olan evrak

 

 

KONŞİMENTO ÇEŞİTLERİ

 

Ana Konşimento     :

Master Airwaybill ( MAWB ) olarak kargo terminolojisinde yer almaktadır. Gerçek göndericiden – gerçek alıcıya yapılan gönderilerde  kullanılır.

Mesela İstanbul tekstil , Hollanda’daki alıcısı Amsterdam Fashion isimli firmaya gönderiyor.

Her ana konşimentonun ara konşimentosu olması gerekmez. Ama her ara konşimentonun mutlaka 1 ana konşimentosu vardır.

Ana konşimentonun altında eğer ara yoksa malın açık tanımı nature of goods hanesinde açık bir şekilde yazılmalıdır. Ana Konşimento altında ara konşimentolar varsa Ana konşimento da nature of goods hanesinde “ consol “ yazmalı, ara konşimentoların nature of goods hanesinde de taşınan maddenin tanımı açık bir şekilde yapılmış olmalı.

 

Ara Konşimento      : House Airwaybill ( HAWB ) olarak kargo terminolojisinde yer almaktadır. Bir çok firma yada göndericinin mallarını birleştirerek aynı varış noktasına göndermeye konsolidasyon denir. Konsolideye dahil edilen her bir firma veya gönderici için bir ara konşimento düzenlenir. Yetkili acenta tüm ara konşimentoları bir ana konşimento altında toplar. Ara konşimentoların kap – kilo toplamı ana konşimento da belirtilir. Kargolar varış noktasında alıcı acenta tarafından ana konşimento ile gümrük işlemini başlatır. Alıcı firmalara da ara konşimentoları vererek gümrükte işlem yapmalarını sağlar.

Mesela İstanbul DHL , Almanya Frankfur DHL e 10 ayrı müşteriden topladığı kargoları konsolide etmiş olsun.

 

 

 

HAVA KARGO KONSOLİDASYONUNUN AMACI

 

Hava kargoda konsolidasyon yapabilen firmalar daha güçlü ve kazançlı bir şekilde yollarına devam etmektedir.

 

Konsolidasyonun acentaya faydaları aşağıdaki gibidir;

 • Havayoluna ana konşimento ile tek bir dokumantasyon masrafı öderken, konsoldaki her bir ara konşimentodan ayrı ayrı dokumantasyon masrafı alır. Ne kadar çok firma konsolideye katılmışsa o kadar fazla kar elde eder.
 • Hacimli kargo ile density kargoyu birleştirerek kar marjını lehine bir şekilde arttırabilir.
 • Acenta , Konsolide kargo sayesinde havayolundan çok uygun fiyatlar alabilir ama firmalar bu fiyatları öğrenemez.
 • Konsolide evraklardaki hatalar daha kolay düzeltilir. Çünkü ara konşimentoyu zaten acenta düzenlemektedir ve gümrüğe ana konşimento üzerinden bildirim yapılmaktadır.