İstanbul Havalimanı Kargo Ofisleri Kira İndirimi Konusunda Son Durum

0
190

Daha önce gümrük müşavirlerinin indirim talebine İGA Havalimanları tarafından verilen cevabı paylaşmıştık.

Utikad Uluslararası Taşımacılık ve Hizmetleri Üretenleri Derneği yaptığı yazılı talebe istinaden gelen cevabı paylaştı.

Bizde sizlerle paylaşıyoruz.

 

ULUSLARARASİ TAŞİMACİLİK VE LOJİSTİK HIZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ

Şenlikköy Mahallesi Saçı Sok. No: 4/F Florya 34153 Bakırköy/Istanbul
İlgi: 2020/232 Sayılı ve 13.04.2020 Tarihli Yazınız.

ilgi’deki talebiniz Şirketimiz’e ulaşmış olup söz konusu durum Şirketimiz tarafından takip edilmekte ve ilgili durumun etkilerini minimuma indirmek amacıyla gerekli çalışmalar yapılarak azami çaba gösterilmektedir.
Bununla birlikte, Şirketimiz tarafından Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü’ne (“DHMİ”) de sözleşme hukuku kapsamında gerekli başvuru da yapılmış olup konuyla ilgili DHMi ile görüşmelerimiz devam etmektedir.
Talebinizin, hava kargo acenteleri ve gümrük müşavirleri ile akdetmiş olduğumuz Istanbul Havalimanı Acente Binası içi Alan Tahsis ve Kira Sözleşmeleri’nin (“Sözleşmeler”) mücbir sebebe ilişkin maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
İstanbul Havalimanı’nın hiçbir paydaşının mağdur olmaması adına süreçte her bir paydaşım ızı n üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ve bu çerçevede sözleşme hukukunu da gözeterek ticari ve operasyonel önlemleri kendi ticari takdirlerine tabi olarak alması gerektiğini, bu bağlamda Şirketimiz’in de gerekli özen ve hassasiyeti göstererek süreci yürüttüğünü ve paydaşlarımız ile iş birliği içinde süreci başarılı şekilde tamamlayacağımıza olan inancımızın tam olduğunu bilgilerinize sunarız.
işbu yazı ve işbu yazıda belirtilen hususların hiçbirinin Şirketimiz’in herhangi bir hakkından feragati veya taahhüdü şeklinde yorumlanamayacağını, bahsi geçen hususlara ilişkin Şirketimiz’in ilgili Sözleşmeler’den, Sözleşmelerin ilgili tarafları ile aramızdaki hukuki ilişkiden ve mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının saklı olduğunu bilgilerinize sunarız.

Orjinal Yazı

Covid-19 Salgını Sebebiyle İGA Kira Bedellerinin Durdurulması Talebine İlişkin Cevabi Yazı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here