İhracatta Hibe Mecburiyeti Kaldırıldı

0
641

Maske ve diğer kişisel sağlık ürünü ihracat hibe mecburiyeti kaldırıldı

 

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) internet sitesinde 8 Temmuz 2021 tarihinde yapılan duyuruda; TİTCK ile imzalanmış olan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) Uyarınca Verilecek İhracat Ön izinlerine İlişkin Protokol” ün 16.07.2021 tarihi itibari ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Kaynak:https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3676

ihracat