Havayolları bilet ücretlerini “herşey dahil” olarak yayımlayacaklar

0
49

shgm_logoHavayolu Bilet Fiyatları, Rezervasyon, Satın Alma ve Tanıtım Faaliyetleri

GENELGE HUD – 2015/2 5431 sayılı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (a), (b) ve (p) bentleri gereğince havayolu işletmelerinin bilet rezervasyon, pazarlama, reklam, satış işlemlerinde müşterilerin bilet tercihlerini daha bilinçli yapabilmesi amacıyla, havayolu bilet ücret detaylarına tam, şeffaf ve sürekli erişiminin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda havayolu işletmelerince aşağıdaki usul ve esaslara göre gerekli tedbirler alınır;

1. Havayolu işletmelerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden yapılan ücret ilanlarında ilk afişe edildiği bölümde bilet ücreti tüm zorunlu ücretleri de kapsayarak “her şey dahil bilet ücreti” şeklinde açık olarak belirtilir.

2. Her şey dâhil bilet ücretinin bölümleri (temel ücret, hizmet bedeli, vergi, harç, yakıt, güvenlik, sigorta vb. giderlerin toplamı veya detayları) kullanıcının kolaylıkla erişebileceği şekilde ilgili satış kanalında gösterilir.

3. Her şey dahil bilet ücretleri hizmet sınıflarına göre (ekonomi, business vb.) ayrı ayrı ilan edilir.

4. Havayolu işletmeleri tarafından yolcuya özel sunulan, ilave ve/veya isteğe bağlı hizmetler için alınacak ücretler ilgili satış kanalında açık ve şüpheye yer bırakmayacak biçimde açıklanır veya gösterilir. Her şey dahil bilet ücreti üzerine ilave ve/veya isteğe bağlı hizmetler dışında ekleme yapılmaz.

5. Havayolu işletmeleri bilet ücretlerinin basılı, görsel ve/veya internet ortamındaki tanıtımlarını her şey dahil bilet ücretini esas alarak yaparlar.

6. Bilet rezervasyon değişiklikleri, iptal ve iade kuralları ilgili kanalda ilan edilir ve satın alma işlemleri tamamlanmadan önce yolcuya bilgi verilir.

7. Havayolu işletmeleri hizmet altyapılarını yayım tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Genelgeye uyumlu duruma getirirler.