Havayolu İşletmelerine Kredi Kolaylığı!

0
174
Görsel: Anadolu Ajansı

Yeni Yasal Düzenleme

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, havayolu işletmelerine “Hazine destekli kefalet” sistemi ile kredi kolaylığı sağlanacağını açıklamış ve bu açıklama havayolu sektöründe heyecan yaratmıştı. Nihayet, beklenen Karar[1] (“Yeni Karar”) 21 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı ve yayım tarihi itibariyle de yürürlüğe girdi.

Yeni Karar ile, 2015 yılında yürürlüğe giren “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar[2] değiştirilmiş oldu. 2015 tarihli kararın amacı; KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin, genç girişimcilerin, seyahat acentalarının ya da gemi inşası/işletmeciliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesi konularını kapsıyordu. Yeni Karar ile havayolu işletmeleri de 2015 tarihli kararın kapsamına dâhil edilerek; turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuz dönemi havayolu işletmelerinin en az zararla atlatması amaçlanmıştır. Bu sayede, havayolu işletmeleri “Kredi Garanti Fonu” kefaletiyle kredi temin edebileceklerdir.

Hangi havayolu işletmeleri yararlanabiliyor?

Koltuk kapasitesi 20 ve üzeri olan uçaklarla yolcu taşımacılığı yapan ticari hava işletmeleri Hazine desteğinden faydalanabilecektir. Ayrıca bu havayolu işletmelerinin yurtdışına tarifeli sefer düzenleme izni olması gerekmektedir.

Hangi tür krediler kapsama alanında?

Öncelikle temine dilecek kredinin asgari vadesinin asgari 6 ay olması gerekiyor. Anapara ödemesiz dönemi ise en fazla 2 yıl olmak üzere azami kredi süresi 8 yıl olabilecektir. Ayrıca, Yeni Karar kapsamında sağlanacak kefalet tutarı yararlanıcı başına filosundaki uçak sayısına göre aşağıdaki şekilde sınırlanmıştır: Kredi tutarı, filosundaki uçak sayısı

  • 5 ve üzeri olanlara 15 milyon ABD Dolarını,
  • 10 ve üzeri olanlara 25 milyon ABD Dolarını,
  • 20 ve üzeri olanlara 45 milyon ABD Dolarını geçemeyecektir.

Nihayet, sağlanacak kefalet tutarının üst limiti , kredinin tazmin tarihindeki anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç faiz/kar payı/kira tutarı ödemeleri toplamının %75’iyle sınırlıdır.

Bu düzenleme; terör, mülteci sorunu, uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler ve ülke içindeki güvenlik endişeleri sebebiyle çok fazla sayıda turist girdisi kaybeden ülkemizde, sektör oyuncuları için bir umut olmuştur. Sektör oyuncularına destek vermeyi amaçlayarak, sektöre sahip çıkan bu düzenlemenin çok yerinde olduğunu düşünüyoruz. 

©Serap Zuvin Hukuk Bürosu

 

[1] 21 Nisan 2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.

[2] 28 Şubat 2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar.