GÜNCEL SON HABERLER

Düşük Maliyetli Havayolu Taşıyıcılarının Sosyal Medya Paylaşımlarına Dair Bir İçerik Analizi

Düşük Maliyetli Havayolu Taşıyıcılarının Sosyal Medya Paylaşımlarına Dair Bir İçerik Analizi: Southwest, Ryanair ve Pegasus Karşılaştırması

Mustafa UZGÖR, Ferhan KUYUCAK ŞENGÜR, Elif BOLAT
Arş. Gör., Doç. Dr., YL Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi, Hav. ve Uzay Bil. Fakültesi
RA., Assoc. Prof., Postgrad. Stu., Anadolu University, Fac. of Aeronautics and Astronautics Orcid ID:0000-0002-8804-0343
mustafauzgor@anadolu.edu.tr
Orcid ID:0000-0001-7737-851X
fkuyucak@anadolu.edu.tr Orcid ID:0000-0002-4635-394X
elifbolat@anadolu.edu.tr

Havayolu sektöründe sosyal medya kullanımının son yıllarda hızla arttığı görülmektedir. İnternet ve sosyal medya havayolları için birçok alanda önemli bir araç haline gelmektedir.

Bu çalışmanın amacı, interneti etkin bir şekilde dağıtım aracı olarak kullanan düşük maliyetli taşıyıcıların (DMT) sosyal medya paylaşımlarında kullandıkları söylemleri analiz ederek karşılaştırma yapmaktır.

Çalışma, Türk havayolu sektöründeki öncü düşük maliyetli taşıyıcının sosyal medya paylaşımları ile ABD ve Avrupa’dan seçilen öncü DMT’ların paylaşımlarını derinlemesine irdeleyerek sosyal medya paylaşımlarının odak noktalarını karşılaştırmalı biçimde ortaya koymaktadır.

Bu kapsamda Southwest Airlines, RyanAir ve Pegasus Havayolları’nın resmi sosyal medya hesaplarında 01 Nisan 2017 – 09 Haziran 2017 tarihleri arasında yaptıkları paylaşımlar, tümevarımcı bir yaklaşımla içerik analizine tabi tutulmuştur.

Bulgular; Southwest’in beklenenin aksine düşük fiyata çok nadir vurgu yaptığını, bunun yerine takipçileriyle etkileşim kurarak onlara verilen değerin ön planda tutulduğu paylaşımlara ağırlık verdiğini ortaya koymuştur.

RyanAir ve Pegasus ise paylaşımlarında daha çok destinasyon tanıtımı, özel ödüllü/indirimli kampanyalar ve düşük fiyatlı biletler üzerinde durmuşlardır.

Taşıyıcıların paylaşımlarında ortak olarak değindiği konular ise destinasyon tanıtımı, düşük fiyat, yan ürün/hizmetler, özel ödüllü/indirimli kampanyalar olmuştur.

 

Çalışmanın TAMAMI

D______kMaliyetliHavayoluTa____y__c__lar__n__nSosyalMedyaPayla____mlar__naDairBir____erikAnalizi-SouthwestRyanairvePegasusKar____la__t__rmas__357665-370419

 

Similar Articles

Comments

SOSYAL MEDYA

POPULER HABERLER