DHMİ Asistan-stajyer Hava Trafik Kontrolörlüğünü Kazananlar

0
242

DHMİ Tarafından Yapılan Sınavda Başarılı Olan Asistan-stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adaylarına İlişkin Duyuru

05.05.2016-16.05.2016 tarihleri arasında DHMİ tarafından yapılan sınavda başarılı olan Stajyer Hava Trafik Kontrolörlerinden sınav başarı sırasına göre ilk 60 Aday Asil ve sonraki 30 Aday Yedek olarak, 16.05.2016 tarihinde DHMİ tafaından yapılan sınavda başarılı olan Asistan Hava Trafik Kontrolörlerinden 3 Aday ise Asil olarak evrak değerlendirme komisyonuna girmeye hak kazanmıştır.

 

Asil ve Yedek adayların isimleri ekte yer almakta olup, 25 Mayıs 2016 saat 09:00’da yapılacak evrak değerlendirme komisyonuna katılmak, hiçbir taahhütte bulunmamak ve yol masrafları tarafınıza ait olmak üzere aşağıda yazılı belgelerle birlikte belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 İSTENİLEN EVRAKLAR :

 

1- Mezuniyet belgesinin fotokopisi. (aslını ibraz etmek kaydıyla)Yurtdışından mezun olanlar için; Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi.

 

2- 12 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm, son altı ay içerisinde çekilmiş ve erkek adaylar için kravatlı şekilde) (Asil Adaylar için)

 

****3- ICAO Ek-1 Sınıf 3’e uygun alınacak “ Hava Trafik Kontrolörü Olur” ibareli sağlık kurulu raporu, (3 Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayı dahil) (Stajyer Hava Trafik Kontrolör Adayları için Sınav Puanına göre ilk 60 aday için istenilmektedir. Yedek adaylar için lüzumu halinde daha sonra istenilecektir.)****

 

4- Askerlik durum beyanı. (EK-1) (Askerliğini yapmış ise terhis belgesinin fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla) Tecilli ise; Tecilli olduğunu gösterir Askerlik Şubesinden alınacak belge.)

 

5- Hakkında verilmiş bulunan mahkûmiyet hükmü veya halen devam eden ceza davası bulunmadığı ile adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydının bulunmadığını belirten beyan. (EK-2)

 

6- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (EK-3)

 

NOT : Mal bildirim formu arkalı önlü olacak şekilde fotokopi ile yada yazıcıdan arkalı önlü çıktı alınarak tek sayfa halinde teslim edilecektir.

 

7- Banka Promosyonu alıp almadığına dair beyanı. (EK-4) (Banka Promosyonu alan adaylar promosyon tutarı ve tarih gösterir evrakı çalıştıkları yer veya Bankadan alacaktır)

 

8- Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi(aslını ibraz etmek kaydıyla)

 

9- Asistan Hava Trafik Kontrolörleri için Asistan Hava Trafik Kontrolörü Lisans fotokopisi. (aslını ibraz etmek kaydıyla)

 

10- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için Hizmet Belgesi Aslı. (Asil adaylar için)

 

Adres: DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Konya Yolu Üzeri Mevlana Bulvarı No:32 06330 Etiler-Yenimahalle/ ANKARA

 

ÖNEMLİ UYARI :

 

1-    DHMİ emrine yerleştirilen adayların adreslerine 12.04.2016 tarih ve 29682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda da belirtildiği üzere tebligat yapılmayacaktır.

 

2-    Komisyona girdikten sonra atanmak istemeyen adayların atanmayacaklarına dair dilekçelerini Komisyondan sonraki 1 hafta içerisinde DHMİ’ye

DHMİ Asistan-stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adaylarına İlişkin Duyuru
DHMİ Asistan-stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adaylarına İlişkin Duyuru

vermeleri yedek adayların puan sırasına göre atanmaları açısından önem arz etmektedir.

 

 

Ekli Dosyalar