Latest Posts

PANDEMİNİN ETKİLERİ ve HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ÜZERİNE SENARYOLAR

86 / 100

COVID-19’un Havacılık Sektörüne Etkisi

COVID-19, Havacılık sektörü üzerinde çok büyük  bir etkiye ve yolcu taşımacılığında ciddi düşüşlere neden oldu. COVID-19’un  tetiklediği krizden en çok etkilenen sektör uluslararası havacılık sektörü oldu; havayolları, havaalanları ve diğer piyasa katılımcıları satışlarda önemli bir düşüş yaşadı. Özellikle havayolları, hava taşımacılığına olan talebin çok büyük bir oranda azalması ve hükümetlerin seyahat uyarıları yayınlayıp bazı ulusal sınırları kapatarak azalan talebin daha da azalmasına sebep olması nedeniyle, havacılık sektörü tarihin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

arcraft
havacılık sektörü ve covid-19

Hava Kargo Sektörü Mevcut Krizin Başında Kâr Etti

Birçok sektör azalan satış rakamları ve kayıplarla baş etmek  zorunda kalırken, mal ve karayolu trafiğindeki kısıtlamalar başlangıçta hava taşımacılığı sektörünü olumlu yönde etkiledi. Asya bölgesinde koronavirüse karşı alınan güvenlik önlemleri, karayolu ve liman lojistiğinin çökmesine neden oldu. Bu, dünya çapındaki nakliye trafiğini büyük ölçüde etkiledi. Firmalar bu tıkanan ikmal yollarını hava kargo ile rahatlatmaya çalıştı. Hava taşımacılığına olan talep hızla arttı. Bu dönemde yolcu trafiği azalırken hava kargoya olan talep arttı. 

global air cargo market
Global air cargo marketing ( https://www.hexaresearch.com/research-report/air-cargo-market)

Pandemi sonrası Hava kargo talebi, stoklama döngüsü ve fiyat açısından diğer modları geride bırakarak güçlü bir şekilde toparlandı. Hava kargo trafiğinde gözlenen güçlü artış eğilimi 2020’nin ikinci yarısı 2021’e kadar devam etti. Ocak 2021’den Temmuz’a kadar ton kilometre (CTK) 2021, 2019’daki aynı dönemin %7,9 üzerindeydi. Ağustos 2018’in zirvesi yaklaşık% 5.0. Bu aynı zamanda CTK’ların kriz öncesi seviyelerini aştığı anlamına geliyor. 

Havacılık sektörünün geleceği Covid-19’un farklı varyantlarının çıkması ile birlikte aşılama oranlarının durumuna istinaden belirsizliğini korurken bazı araştırmacılar  önümüzdeki 4-5 yıl boyunca virüsün etkilerinin sektörde hissedilmeye devam edeceğini öne sürüyor. Bununla birlikte havacılık sektörünün geleceğine dair bir takım senaryolar da mevcut.

as8

Temel senaryoya göre ve 2021’in beklenenden daha yavaş olan ilk yarısına rağmen, küresel yolcu trafiğinin, esas olarak iç yolcu trafiğindeki toparlanmanın etkisiyle 2023’te 2019 seviyelerine geri dönmesi bekleniyor, ancak uluslararası seyahatteki daha yavaş toparlanma nedeniyle oranlar azabilir (küresel olarak, iç trafik, 2019 itibariyle toplam yolcu trafiğinin %58’ini oluşturmaktadır). 2023 yılında iç yolcu trafiğinin 2019 seviyelerine ulaşması, dış hat yolcu trafiğinin toparlanmasının ise bir yıl daha sürmesi ve böylece 2019 seviyelerine ancak 2024 yılında geri dönmesi bekleniyor. Virüsün yeni varyantları etkili bir şekilde kontrol altına alınırsa, ACI World, 2022 itibariyle WATF 2020-2040’ın en olası senaryo olmasını ve 2023’ün sonunda 2019 seviyesine bir toparlanma ile sonuçlanmasını bekliyor.

as7
scenarios on covid-19

kaynak: https://www.frachtbox.com/blog/the-impact-of-covid-19-on-the-aviation-industry

-https://aci.aero/2021/03/25/the-impact-of-covid-19-on-the-airport-business-and-the-path-to-recovery/

Latest Posts

POPULER

BÜLTEN ABONELİK

Ücretsiz bülten üyeliği için mail adresinizle üye olabilirsiniz.