BASIN AÇIKLAMASI …TGS YÖNETİMİ SUÇ İŞLİYOR

0
155

BASIN AÇIKLAMASI


TGS YÖNETİMİ SUÇ İŞLİYOR

Turkish Ground Services (TGS) yönetimi, çalışan personeline, baskı kurması ve özgür iradeleri yok sayması, çalışma koşullarını sürekli ağırlaştırması ve bütün bunlara karşı çıkan personeli de işten çıkarma tehdidinde bulunması Kanunlara ve Anayasaya aykırıdır.

TGS yönetiminin, çalışan personel üzerinde, sürekli bir şekilde psikolojik baskı kurarak ve özgür iradelerini yok sayarak, rızası hilafına, e-devlet şifrelerini alarak toplu bir şekilde yönetimin istediği sendikaya üyelik işlemleri yapması,

TGS yönetiminin, çalışan personelin, çalışma sırasındaki fikirlerinin hiçe sayılması, manevi ve kültürel değerlerini yok sayması,

TGS yönetiminin, çalışan personelin, çalışma hayatını çekilmez hale getirmesi, olumsuz tutum ve davranışlarıyla çalışanların heyecanını ve motivasyonunu yok etmesi,

TGS yönetiminin, bütün bu mobbing uygulmasına, hukuka ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı işlem ve davranışlarına karşı çıkanlara ise, işten çıkarma tehdidinde bulunulması; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “ Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi” başlıklı 118. Maddesine göre suç teşkil etmektedir.

MADDE 18 – (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ayrıca, Anayasanın 51. Maddesine deki  “örgütlenme hakkının ” ihlalidir.       MADDE 51. – Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

TGS yönetiminin, Anayasayı ihlal etmekten ve suç işlemekten bir an önce vazgeçmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız.

Sayın TGS çalışanları, işverenin mobbing ve hukuka aykırı davranışları ve işlemlerine karşı yanınızda olduğumuzu ve sonuna kadar örgütlenme hakkınızı savunacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

HAVA-İŞ Yönetim Kurulu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here