Ar-Ge,İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programları’na 1.5 Milyon TL’ye kadar destek

0
250

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
  • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
  • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
  • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
  • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
  • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.


PROJE SÜRESİ

  • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en çok 24 (yirmi dört) ay,
  • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
  • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.


AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        

 

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı    
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme  Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
Endüstriyel Uygulama Programı    
Kira Desteği 18.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

 
1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Uygulama Esasları
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları

 

Başvuru Formları

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik Taahhutnamesi

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Değerlendirme Raporu Formu
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağı
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Program?? Destek Ödeme Talep Formu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Oluru
Ar-Ge İnovasyon ve ?Endüstriyel Uygulama Programı Proje Revizyon-Tamamlanma Raporu Formu
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu

 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu.(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme Formu
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar Formu

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hzimet-İş Zaman Planı
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu

 

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Üye Bilgi Formu

 

Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme Formu.
Endüstriyel Uygulama Kurul Proje Değerlendirme Formu
Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Karar Formu
Endüstriyel Uygulama Programı Destekleri Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu

 

Tablo 1 – Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu
Tablo 2 – Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu

 

Yardımcı Kılavuz

Proje Hazırlama Klavuzu

 

Kullanıcı Klavuzu

ARGE İnnovasyon Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu

Endüstriyel Uyglama Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu

 

Teminat Giderlerinin Desteklenmesi
Teminat Giderlerinin Desteklenmesine Ilişkin Usül ve Esaslar
Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Formu

Banka Teminat Mektubu/Kefalet Mektubu için Protokol Listesi