AĞIR KARGOLAR (Heavy Cargo)

0
590

Parça başı ağırlığı 150 kilogramı aşan kargolar, hava yolu taşımacılığında ‘Ağır Kargo’ olarak adlandırılmakta ve buna göre işlem yapılmaktadır. Ağır kargolar da özel yük türleri arasında yer almaktadır. Bu tip yüklere örnek olarak uçak motoru, otomobil makine parçaları gösterilebilir. Ağır Kargolar (Heavy Cargo)  Kargo ağırlığına dayanıklı ambalajda olmalıdır. Özel kargolar genel kabul gerekliliklerine ilaveten, havaalanı yükleme araç- gereçleri ve kapasite kontrolleri yapılır. Özel İşlemler Yığma yükleme ise, insan gücü göz önüne alınarak çok ağır olmamasına dikkat edilir.

Bu yükler uçağa yüklenirken ambalajın sağlamlığına ve yükün sabitlenmesine özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca bu tip yükler uçağın dengesini bozmayacak şekilde uçağa yerleştirilmelidir. Ağır yüklerin ağırlık merkezi yükleme esnasında dikkate alınacak şekilde açıkça belirtilmiş olmalıdır. Yığma kompartımanına yükleme söz konusu ise uçağı taban çeker limitlerini aşmamak için destek kullanılmalıdır. Uçağın tabanına temas eden kısımlar zemine uygun değilse forklift vb. gerekli teçhizatla taşınacak şekilde tahta palet üzerine konulmalıdır. Yükün niteliğine bağlı olarak belirli yerlerden tutulup kaldırılması gerekiyorsa bu yerler açıkça belirtilmelidir.

 

 

Ağır kargoların kabulü esnasında dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Bulk kompartımanına yükleme söz konusu ise uçağın taban çekeri limitlerini aşmamak için destek kullanılmalıdır.
 •  Yere temas eden kısımlar aynı değilse (motor, pompa vs.) gerekli teçhizat (forklift) ile taşınacak şekilde tahta palet üzerine konulmalıdır
 • “HEA” etiketi ile etiketlenmeli ve dik yüklenmesi gerekiyorsa “Dik Duracak” etiketi dört kenarına da yapıştırılmalıdır. 
 • Belirli yerlerden tutularak kaldırılması gerekiyorsa, bu yerler açıkça belirtilmelidir.
 • Bağlandığında, bağlama malzemelerinin kırılabilir bölümlere zarar vermemesine dikkat edilmelidir.
 • Eğer birkaç parça açıkta gönderiliyorsa bunların birleştirilip deste haline
  getirilmesi gerekir (araba parçaları, araba kapıları vb.)

Ağır kargoların taşınması ile ilgili özelliklerse şunlardır:

 • Kargonun gideceği ülkede bu kargo için herhangi bir kısıtlama olup olmadığı
  kontrol edilmelidir.
 • Kargo için bir kısıtlama olup olmadığı incelenmelidir.
 • Transfer ve varış noktalarında yükleme boşaltma araç ve gereçlerinin varlığı ile
  kapasiteleri IATA Kuralları kitabından kontrol edilmelidir.
 • Kargonun navlun bedeli peşin ödenmelidir (Navlun bedeli, gönderi için uygulanan ağırlık karşılığı taşıma bedelidir)
 • 300 kilogramı geçen kargolar konteynere konulmamalıdır.
 • Dökme (Bulk) kargoların, yükleme, uçak kapı ölçüleri pozisyonu ve ağırlığı
  mutlaka belirtilmelidir.

Ağır kargolar;

 • Açıkta gönderilen makine aksamı,
 • Otomobil,
 • Uçak motoru,
 • Borular,
 • Kablo makaraları, bu gruba giren kargolardır.

a) Açıkta Gönderilen Makine Aksamı

 • Makine aksamının kaldırılması için belirli yerlerinden tutulması gerekiyorsa, bu
  yerlerin aksam üzerinde belirtilmiş olması gerekir.
 • Kargonun ağırlık merkezi belirtilmelidir.
 • Dik yüklenmesi gereken kargoların üzerinde ‘This Way Up’ etiketi olmalıdır.

b)Otomobil Taşınması

Ağır kargo olarak işlem gören otomobil, diğer ağır kargolara göre ilave bazı nitelikler
taşımaktadır. Bunlar:

 • DGR kurallarına göre yakıt deposu boş olmalı, akü dik ve yuvasından çıkmayacak
  şekilde sağlamlaştırılırsa üzerinde bırakılabilir.
 • Aracın el freni çekili olmalıdır. Arabanın anahtarı üzerinde bırakılmalıdır.
Sky Cargo Ağır Kargolar kapsamında taşınan otomobiller

 

 • Bağlamada arabanın boyasına zarar verilmemesi için göndericiden arabanın
  hareket etmeyen yani sabit aksamları öğrenilerek taşıyıcıya bildirilmelidir.
 • Araba palet üzerindeyken ve yerde taşınması sırasında gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.