(A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar Resmi Gazetede Yayınlandı

0
205

resmi_gazeteÜlkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar Resmi Gazetede Yayınlandı

 

Ülkemize Turist Getiren ( A ) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar 12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararın amacı, ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli (A) grubu seyahat acentaları tarafından ülkemize turist taşıyan turistik uçak seferlerine yönelik sağlanacak desteğe ilişkin esasları belirlemektir.

Ekte de ayrıntısı yer alan karara göre; ANTALYA GAZİPAŞA-ALANYA, ANTALYA, MUĞLA DALAMAN, MUĞLA MİLAS-BODRUM havalimanlarına TARİFELİ VE TARİFESİZ(CHARTER),

İZMİR ADNAN MENDERES ve KÜTAHYA ZAFER HAVALİMANLARINA ise TARİFESİZ(CHARTER) uçak seferleriyle 01 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, turistik uçak seferi başına 6.000 Amerikan Doları destek sağlanır.

Acentaların bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen, Karar’ın 2. Maddesi’nde sayılan havalimanlarına tarifeli veya tarifesiz seferler ile turistik getirdiğini gösterir belgelerin Bakanlığa ibrazı şartı aranmaktadır.

Kararın 7. Maddesi’nde, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmekte olup tüm karar metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ek: 12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ülkemize Turist Getiren ( A ) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar “ 

acentalara-destek-12022016-resmi-gazete