Anasayfa / Akademi / SMS-ROLLER & SORUMLULUKLAR 7

SMS-ROLLER & SORUMLULUKLAR 7

SMS-ROLLER  & SORUMLULUKLAR

(Roles &  Responsibilities)

 

Herhangi bir planın etkili olması için insanların kendilerinden ne beklenildiğini anlaması gerekmektedir. Emniyet Yönetim Planı; üst yönetim, orta kademe yöneticilerin, emniyet yöneticisinin ve diğer tüm çalışanlar dahil olmak üzere ilgili herkesin rollerini, sorumluluklarını ortaya koymaktadır. En sütten en alta  kadar tüm çalışanlar en yüksek emniyet-güvenlik  standartlarını sürdürmek için şirket çevresiyle ve birbirleriyle sorumlulukları paylaşmıştır.

 

SMS’e katılımınız, yapılan insan hatalarınadaha toleranslı olan yüksek standartlar ve en iyi uygulamaları içeren sistem ve usuller geliştirildikçe ve sürekli olarak ilerletildikçe, aslında çeşitli sistemlerin içerisinde  emniyet inşa eden  ve emniyetli çalışmaları destekleyen, emniyetli çalışmalarla sonuçlanan kontroller gibi emniyet prensiplerini birleştirme fırsatlarına sahip olunur.

 

Disiplin havacılığın temelidir. Disiplin ile bir çalışanlar (pilot, hostes, yolcu hizmet memuru, yükleme elamanı,teknisyen, şef, müdür, genel müdür vb.) veya kuruluş, mükemmeliyete doğru emniyetli ve sistematik bir şekilde gelişim gösterebilir.  Disiplin olmadan havacılar veya havacılık kuruluşları olarak tam potansiyeli ortaya koyamazlar. Aslında katı bir uçuş disiplin temeli olmaksızın, daima ince bir buz tabakası üzerindedir ve sürekli olarak trajedi ile flört eder… Gerek uçuş disiplinindeki yetersizlikler veya yer operasyonlarındaki yetersizlikler; yıllarca süren beceri gelişimi, geniş kapsamlı sistem bilgisini ve binlerce saatlik tecrübeyi  bir an alt edebilmektedir. Yani böyle durumlarda disiplin olmazsa, bu nitelikler bizi ani bir muhakeme kaybına karşı koruyamaz.

 

 

Yeni sorumluluklar(New Responsibilities)

Emniyet hakkında yeni bir bakış açısına sahip olarak ve yüksek üretim, güvenilirlik, Sıfır Kaza ve Sürekli Gelişme ile ilgili ortak hedeflerinize ulaşmanız gerekiyorsa disiplin gereklidir. Bu disipline bütün kuralların, ilkelerin ve usullerin takip edilmesi ve görevlerimizi ve sorumluluklarımızı anlamamızla başlamaktadır.

 

Ve, risk yönetiminin günlük faaliyetlerle birleştirildiği bu yeni emniyet bakış açısıyla, sorumluluklarımız şirketimiz içerisindeki bütün kademelerde emniyet-güvenlik ile üretim/hizmet dengeledikçe değişecektir.

 

Emniyet yönetimiyle ilgili olarak bazı yeni roller de üstlenmekteyiz!

Bunlar aşağıdakileri içermektedir:

 

 • Tehlikelerin ve hataların tespit edilmesi ve rapor edilmesi;
 • Emniyet standartları ve süreçlerinin geliştirilmesinde paylaşımda bulunulması;
 • İş arkadaşlarınız, kamu ve çevre için kaygıların paylaşılması;
 • Emniyet-çalışmalarda doğru tutum ve hassasiyet geliştirilmesi;
 • Güvenliği tehlikeye atan durumların, olayların ve uygulamaların rapor edilmesine öncelik verilmesi;
 • Kalite ve risk yönetiminin yaptığımız her şey ile bütünleştirilmesi.

 

 

 

Yetki(Authority)

Risk değerlendirmesi temel alınarak kararlar verilmesi, riskin kabul edilmesi ve önemli bir emniyet konusu mevcutsa çalışmaların yarıda kesilmesi dâhil olmak üzere yetki sınırlarını açık bir şekilde belirlemekteyiz.

 

Bütün şirket personeli personelde ufak yaralanmalara veya maddi bir hasara neden olabilecek olan herhangi bir tehlikeyi gerektiğinde acil önlem alarak ortadan kaldırmaya yetkilidir. Bu tehlikelerin bir şef, departman müdürü veya emniyet müdürünün dikkatine sunulması gerekmektedir.

 

Bütün personel şahıslara veya mal-mülke ciddi ve inandırıcı bir tehdit oluşturan bir tehlikenin ortadan kaldırılması, kontrol edilmesi için sağlıklı kararlar ve mevcut bilgiler temel alınarak gerekli görülen herhangi bir önlemi almaya yetkilidir. Bu yetki uçuş işlemlerinin durdurulması veya kesintiye uğratılması, yer veya bakım faaliyetlerinin kesintiye uğratılması- bina  tahliye edilmesini içermektedir.

 

 

Hesap verme zorunluluğu( Accountability)

Ortaya yeni bir kavram atıldı. Adı hesap verme zorunluluğu ve sorumluluk ile yakından alakalı olan bir kavram. Her çelışan kendi eylemlerinden sorumluyken, aynı zamanda da işlerinden emniyetli bir şekilde yerine getirmek için şefe veya müdürümüze karşı da sorumludurlar ve eylemleri  düzeltmesi istenebilmektedir.

 

İyi haber ise hesap verme zorunluluğunun çift yönlü bir yol olmasıdır.  Yöneticilerde  de sizlerin size verilen görevlerin emniyetli olarak yerine getirebilmesi için gerekli olan araç, gereç, alet, kaynak, eğitim ve deneyime sahip olmakla sorumludurlar!

 

Ve bu nedenle bireyler kendi eylemlerinden, yöneticiler  ve şefler de kendilerine rapor veren grupların genel performansı için hesap verme sorumluluğuna sahiptirler.

 

Bütün personel bütün şirket – ulusal kuralları uyarınca kendi görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur ve hesap vermek zorundadır.  Bu ise bütün şirket politikalarına ve usullerine bağlı olmayı gerektirir.  Şirketlerde iş sağılığı ve güvenliği ve kaynakların korunması için kurallar konur. Bu kurallar ihlal edilirse risk genel olarak artmaktadır.

 

Bütün personel aynı zamanda bütün şirket standartlarına en iyi uygulamalara bağlı hareket etmekten, verilen hizmetlerin emniyetli, verimini ve kalitesini geliştirecek olan önerileri yönetime sunmaktan da sorumludur.

 

Bütün personel emniyet eğitim programlarına katılımı çalışılırken tehlikelere karşı uyanık olmaya cesaretlendirilmeli, motive etmeyi unutmayalım..

 

Personel, gözlemlenen tehlikelerin hemen- dikkatli bir şekilde rapor edilmesinden sorumlu ve hesap vermek zorundadır.

 

Bütün çalışanların ve genel olarak kamunun güvenliğine gösterilen bir ilgi olarak ve de istihdamın koşulu olarak; şirketin her bir üyesi bütün hataları, düzensizlikleri, vakaları ve kazaları dürüst bir şekilde ve karşılık görme korkusu olmaksızın rapor edecektir.

 

Şirketimiz bünyesindeki her bir çalışan:

 • Verilen emniyet ve sağlık eğitim kurslarına erişmekten ve almaktan;
 • Sadece kendilerine eğitimi verilmiş olan teknik görevleri yerine getirmekten;
 • Sadece kendilerine eğitimi verilen ve yetkili oldukları ekipmanı çalıştırmaktan;
 • Vasıflı ve yetkin kalmak amacıyla bireysel sertifika ve lisansları almak için gerekli çabayı sürdürmekten;
 • Gerekli olduğunda ve istenildiğinde kişisel koruma teçhizatı kullanmaktan;
 • Kimyasalların, alınması, kullanılması ve ortan kaldırılmasıyla ilgili olarak belirlenmiş usullerin takip edilmesinden;
 • Çalışma alanlarını geçerliliği kabul edilmiş olan tehlikelerden uzak tutmaktan sorumlu ve kişisel olarak hesap vermek zorundadır.

 

Her bir çalışan ayrıca:

 • Belirlenen şirket ve emniyet politikaları, uygulamaları, süreçleri ve çalışma gereksinimlerine riayet etmek, takip etmek ve desteklemekten;
 • Yönetime belirtilen metotlar ve usulleri kullanarak emniyetli olmayan koşulları bildirmekten;
 • Şirket politikası uyarınca mesleki yaralanmalar ve hastalıklar ve uçak/ekipman hasarını rapor etmekten sorumludur ve kişisel olarak hesap vermek zorundadır.
 • Bütün çalışanlar, departman veya yönetimsel kademesine bakılmaksızın, şirketin Pozitif Güvenlik Kültürünü göstererek ve ilerleterek emniyet -güvenliğine katkıda bulunmaktan sorumludur.

 

Cherie Carter-Scott’dan  bir dizeyle bitirelim;

 

                       ‘ Yönetici statükoyu kabul eder, lider ona meydan okur.’

 

 

Mehmet Ali Ataman_1Mehmet Ali Ataman

18.Temmuz.2016

 

 

 

 

 

 

Hakkında Mehmet Ali Ataman

Bunada Gözatın

Türk Hava Yolları Kasım ayı doluluk oranı %82,3 olarak gerçekleşti

Türk Hava Yolları Kasım ayı doluluk oranı %82,3 olarak gerçekleşti.   Kasım ayı yolcu ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<