Anasayfa / Akademi / SMS- AŞAMALI SMS UYGULAMASI 13

SMS- AŞAMALI SMS UYGULAMASI 13

AŞAMALI SMS UYGULAMASI

 

SMS uygulama sürecinde olan ICAO, FAA ve diğer Sivil Havacılık Yetkili mercilerinin tamamı aşamalı bir uygulama sürecini önermektedir.

 

SMS’in geliştirilmesi ve uygulanması süresince, görevin genel karmaşıklığının daha küçük, daha yönetilebilir alt bileşenlere bölünmesi en iyi yoldur. Bu sayede, bazen kafa karıştırıcı ve bunaltıcı olabilen iş yüküdür. Bu iş yükü ve kaynaklarda sadece küçük artışlar gerektiren daha basit ve daha şeffaf alt kümelere dönüştürülebilir.

 

Aşamalı bir yaklaşım kuruluşunuza ve yöneticilerinize:

 • Zamanla işgücünün etkin bir şekilde dağıtılmasını;
 • Kaynakların dağılımı dâhil, takip edilecek olan bir dizi yönetilebilir adım atılmasını;
 • Estetik uygunluktan kaçınılmasını sağlar.

 

Kuruluşunuzun yapay bir şekilde göstergeleri tutturmaktan ziyade kapsamlı ve etkin bir Emniyet Yönetim Sisteminin gerçekçi bir şekilde uygulamasını amaç olarak belirlemesi gerekmektedir.

 

Bir SMS veya kullanma kılavuzunu basit bir şekilde elde edemezsiniz ve tamamen uygulanmış bir SMS faydalarını bekleyemezsiniz.

 

 

Emniyet Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu ve Veritabanı

 

Ancak, siz dört SMS Bileşenini, altında yatan SMS Unsurlarını ve FAA veya ICAO gereksinimleri durumunda SMS Süreçlerini ve Sistem Özelliklerini ele alan profesyonel olarak geliştirilmiş bir SMS Kullanma Kılavuzu “örneğiyle” başlayabilirsiniz.

 

Emniyet kurulunuzun yöneticileri ve üyeleri daha sonra mevcut emniyet-güvenlik programının unsurlarını kullanma kılavuzuna dâhil edebilirler ve önerilen prensipleri ve usulleri değiştirebilirler.

 

SMS gereksinimleri karmaşıktır ve bazen kafa karıştırıcıdır. Dolasıyla hala bazı üstdüzey yöneticiler bunu anlayamadılar dersem olmaz, çözemediler..  Düzgün bir şekilde geliştirilmiş bir kılavuzun ve SMS veri tabanının yönetim takımınız tarafından kullanımı, teorilerin ve kavramların prensipler ve usullere dönüştürülmesiyle ilgili “bozulmalar” olmaksızın “katkılar” sağlamaktadır.

 

Bu yaklaşım aynı zamanda yöneticilerin hem aşina olacağı hem de kabul edebileceği standartlaştırılmış ve denetlenebilir bir sistem meydana getirmektedir.

 

SMS veritabanının vaka raporu sunucusu birincil arabiriminizdir. Bu raporu sunucusu Emniyet Yönetim Sistemine ait birçok karmaşıklığın ve rapor tutma gereksiniminin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.

 

Emniyet Yönetim Sistemi Uygulamasının Dört Aşaması

 

ICAO tarafından tavsiye edildiği şekilde, dört Emniyet Yönetim Sistemi uygulama aşaması mevcuttur:

 

Aşama 1: SMS in Planlanması;

Aşama 2: Tepkisel emniyet yönetim süreçlerinin uygulanması;

Aşama 3: İleriye etkin ve tahmin edici emniyet yönetim süreçlerinin uygulanması;

Aşama 4: İşletme emniyet teminatının uygulanması.

 

AŞAMA I AŞAMA II AŞAMA III AŞAMA IV
SMS in  Unsurları 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.5’in (ve 1.4) planlanması Tepkisel emniyet yönetim süreçlerinin unsurları 2.1 ve 2.2’nin uygulanması İleriye etkin ve tahmin edici emniyet yönetim sistemi süreçlerinin unsurları 2.1 ve 2.2’nin uygulanması İşletme emniyet sigortası unsurları 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 ve 4.5’in uygulanması
Belgelendirmenin geliştirilmesi – Unsur 4.2
Emniyet iletişimi için resmi araçların geliştirilmesi ve kurulması – Unsur 4.2
                           Eğitimin geliştirilmesi ve verilmesi – Unsur 4.1

 

Emniyet Yönetim Sistemi uygulamasının 4 aşaması boyunca belgelendirme, iletişim ve eğitimin sürekli olarak nasıl geliştirildiği ve düzeltildiğine dikkat ediniz.

 

Emniyet Yönetim Sistemi Uygulamasına Genel Bakış

 

4 aşamada gerçekleştireceklerimize genel bir bakış atarsak:

 

 • Üst yönetimin taahhüdü;(SMS e inanması ve dürüst olması)
 • SMS kavramının incelenmesi; SMS Kılavuzunun okunması; Vaka-olay Raporu Emniyet Yönetim Sistemi veritabanının kurulması;
 • Bir Emniyet Kurulunun kurulması ve toplantıların planlanması;
 • Daha önce yapmış olduklarınızın ve neye ihtiyacınızın olduğunun belirlenmesi

(GAP Analizi);

 • İlk tehlike tespitinin yapılması ve bir Emniyet Risk Profilinin geliştirilmesi;
 • Emniyet/kalite yönetim stratejisinin ve Uygunluk Beyanınızın geliştirilmesi;
 • Emniyet/kalite sorumluluklarının ve bir (SMS) kurum çizelgesinin tespit edilmesi;
 • Acil Durum Tepki Planının geliştirilmesi/gözden geçirilmesi ve bir Acil Durum Tepki Planı çalışmasının gerçekleştirilmesi;
 • Personel eğitim ve öğretiminin yürütülmesi; pozitif bir emniyet kültürünün geliştirilmesi;
 • Vaka Rapor Sunucusu veritabanını kullanan Çalışan Raporlama Sisteminin başlatılması;
 • İç Değerlendirme Programının (IEP) başlatılması ve uygulanması;
 • Yönetim faaliyetlerinin takip edilmesi ve değerlendirilmesi ve
 • İleriye etkin ve tahmin edici emniyet yönetim stratejilerinin uygulanması.

 

 

Aşama 1 ve 2

Aşama 1’de, karşılamak istediğiniz standartları belirleyecek ve bu Emniyet Yönetim Sistemi gereksinimlerinin kuruluşunuzun iş faaliyetleriyle nasıl birleştirileceğine karar vereceksiniz.

 

Aşama 2’de, tepkisel emniyet yönetim süreçlerinin kuracaksınız.

 

Bu aşamaların 1 ila 6 ay alması gerekmektedir.  Bu süre boyunca, aşağıdaki görevlerin ve faaliyetlerin tamamlanması gerekmektedir:

 

Üst yönetimin taahhüdünün alınması. Emniyet Yönetim Sisteminiz çalışmaktan ziyade rafta duran bir kullanma kılavuzundan başka bir şey ifade etmiyorsa, düşük sorumluluk / taahhüt seviyeleri de Emniyet Yönetim Sisteminizin etkisiz olmasına neden olacaktır. Tecrübeli sorumlu yöneticinizi tespit ediniz ve zaman veya diğer kaynak taahhütlerini alınız.

 

Emniyet Yönetim Sistemi kavramları ve terimlerine aşına olunuz. Bu amaçla birçok yayın mevcuttur. ICAO’nun Emniyet Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu ayrıntılı olmakla birlikte birincil bir başvuru belgesi olarak kullanılabilir.

 

Vaka Raporu Emniyet Yönetim Sisteminizi kurunuz ve yapılandırınız.

 

 

Aşama 1 Faaliyetleri

Aşağıdaki görevler ve faaliyetlerle Aşama 1 uygulamasına devam ediniz:

 

Emniyet Komitenizi Kurunuz. Daha küçük kuruluşlarda, emniyet komiteleri tipik olarak uçuş şubesi ve hat bakım yöneticilerinden oluşmaktadır. Eğer bir SMS memuru veya s müdürü istihdam edilmişse, bu kişinin bölüm yöneticilerine personel danışmanı olarak görev yaptığının, emniyet sorumluluğu ve SMS uygulanmasının bölüm yönetiminin sorumluluğunda kaldığının açık bir şekilde anlaşılması gerekmektedir.

 

Daha önce yapmış olduklarınızı ve neye ihtiyacınızın olduğunu belirleyiniz. Bu ise bir Boşluk Analizi (GAP) yapılarak gerçekleştirilmektedir. ICAO ve FAA  manuel inden  temin edilmektedir. Yerine getirmeyi amaçladığınız standartlara bağlı olarak uygun olanı seçiniz. Boşluk analiziniz Emniyet Yönetim Sistemi uygulamasının temeli haline gelecektir ve yaşayan bir belge olarak ele alınması gerekmektedir.

 

İlk tehlike tespitini yapınız ve Emniyet Risk Profilinizi geliştiriniz. Bu görevi yönetim takımınızı Emniyet Yönetim Sistemine dâhil etmek için kullanınız. Şirketinizin gerçekleştirdiği yüksek riskli ilk on veya on iki faaliyeti araştırmaktasınız ve Vaka Raporu Emniyet Yönetim Sisteminizdeki risk azaltıcı stratejilerle birlikte bunları belgelendirin.

Risk değerlendirme tespiti yaparken de abartmayın. Dağılırsınız. Tespitleri yaparken pratik yöntemleri seçiniz. Daha sonra ki yazılarımda  detaylı olarak açıklayacağım.

 

Risk Profili süreci hakkında detaylı talimatlar için SMS Kullanma Kılavuzu ve Risk Yönetim Programınıza başvurunuz.

 

 

Aşama 2 Faaliyetleri

Hazır olduğunuzda, Aşama 2’de aşağıdaki görevleri ve faaliyetleri gerçekleştiriniz:

 

Emniyet ve kalite yönetim stratejinizi geliştiriniz. Bu ise, yüksek risk alanlarının tespit edilmesi için yeterince detaylı olarak bir sistem/görev tanımlamasıyla başlamaktadır. Bu süreç boyunca, Risk Profiliniz gözden geçirilebilir veya ek unsurlar eklenebilir. Aynı zamanda, yönetmelik uygunluğunu sağlamanın temeli olan Uygunluk Beyanınızın geliştirilmesini veya düzeltilmesini de içermektedir. Hangi yöneticilerin özel yönetmelik gereksinimlerine (SRR’ler) sürekli uygunluk sağlanmasından sorumlu olduğunun açık bir şekilde tanımlanması önem arz etmektedir. Emniyet performans hedeflerinin (amaçların ve maksatların) de belirlenmesi ve/veya gözden geçirilmesi gerekmektedir.

 

Emniyet/kalite sorumluluklarını tespit ediniz. Bu ise, kurumsal emniyet çizelgenizin ve sorumlulukların dağılımının sizin birçok Emniyet Yönetim Sistemi süreçlerini daha iyi anlayacağınız şekilde gözden geçirilmesini gerektirebilir. Örneğin, SMS kayıtlarınızı veya SMS veritabanınızı kim yönetecek? Çeşitli kılavuzlarınızı ve Uygunluk Beyanınızı (veya bunların bölümlerini) kim tamamlayacak? Emniyet Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzunuzu bir başlangıç noktası olarak kullanınız ve gerektiğinde değiştiriniz.

 

Acil Durum Tepki Planınızı geliştiriniz/gözden geçiriniz ve bir Acil Durum Tepki Planı simülasyon çalışması gerçekleştiriniz. Acil durum tepkisi hazırlığı temel bir Emniyet Yönetim Sistemi gereksinimidir. Acil Durum Tepki Planınızı gözden geçiriniz, değiştiriniz ve test ediniz.  Sadece yangın tatbikatları yapmak- Yeterli değil!

 

Acil Durum Tepki Planı çalışmaları hakkında detaylı talimatlar için İç Değerlendirme Programınıza başvurunuz.

 

Personel eğitim ve öğretiminin yürütülmesi. Kuruluşunuz bünyesindeki personelin tamamı emniyet yönetim sistemi ve güvenlikle ilgili kendi görevleri ve sorumlulukları hakkında eğitim ve öğretime ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, programlarda değişiklikler yapıldıkça Emniyet Yönetim Sisteminin unsurlarını diğer eğitim programlarıyla birleştirmeye başlayınız.

 

Pozitif emniyet kültürünüzün geliştirilmesi. Eğitim, bildiriler, posterler, toplantılar, prensiplerin yayınlaması ve pozitif emniyet-güvenlik kültürü özelliklerinin gösterilmesi, bunların tamamı devam eden bu süreçte yardımcı olacaktır. “Suçlama döngüsüne saplanmış” yöneticilerden birisi misiniz? Değişebileceğinizi düşünüyor musunuz? Çalışanlarınızın ve emsal yöneticilerin tamamı insan hatasını görmenin bu yeni şeklini anlamanıza ve kabul etmenize ihtiyaç duymaktadır.

 

 

Aşama 3 ve 4

Emniyet Yönetim Sisteminizin 3. ve 4. Aşamaları boyunca, ileriye etkin ve tahmin edici risk yönetim süreçleri uygulanacak ve hatta değiştirilecektir; prensipler ve usuller değiştirilecek ve sistemler geliştirilecektir. Sistem performans göstergeleri ve hedef gereksinimleri ele alınacaktır.

 

Bu aşamalar için zaman çizelgesi kuruluşunuzun boyutu ve karmaşıklığına bağlı olacaktır. Aşağıdaki görevlerin ve faaliyetlerin ele alınması gerekmektedir:

 

İleriye etkin ve tahmin edici bilgilerin toplanması için hangi araçların kullanılacağını belirleyiniz. Çalışan Raporlama Sistemine ilaveten, bunlar normal işlemleri gözlemleme (performans hedeflerinin ve başarısızlıkların yakalanması için) ve uçuş verileri gözlemleme sistemlerini içerebilmektedir.

 

Taşeronlar/bayiler için Emniyet Yönetim Sistemi gereksinimleri oluşturunuz ve bildiriniz. Verileri nasıl paylaşacaksınız? Bir SMS Sistemine sahip olmalarını talep edecek misiniz? Sisteminizle ara bağlantıları / ara yüzleri olacak mı?

 

Ek performans göstergeleri ve hedeflerini düzeltiniz ve geliştiriniz. Hedefler performans göstergeleri SMS performansını ölçmektedir.

 

 

Aşama 4 Faaliyetleri

Aşama 4’te, işletme emniyetinin sağlanması ve güvenliğin arttırılması üzerine vurgu yapılmaktadır. Aşağıdaki görevleri ve faaliyetleri tamamlayınız:

 

İç Değerlendirme Programının uygulanması: Kuruluşunuz zaten bir İç Değerlendirme Programına sahipse, risk kontrol uyumu ve etkinliğinin de şimdi değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer sahip değilse, İç Değerlendirme Programınız risk kontrollerine ilaveten işletme süreci faaliyetlerinin performansını değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

 

Emniyet yönetim faaliyetlerini takip ediniz ve değerlendiriniz. Bu ise, risk kontrolleri ve işletme süreçlerine ilaveten, Emniyet Yönetim Sistemi süreçlerinin değerlendirildiği İç Değerlendirme Programının bir parçasıdır.

 

Değişimi yönetmeye başlayınız. Emniyet Yönetim Sisteminiz değişimi yönetmek için Stratejik ORY  kullanmaktadır. Daha fazla bilgi için Risk Yönetim Programınıza başvurun.

 

Emniyet Yönetim Sisteminizi sürekli olarak geliştiriniz. Yönetim Gözden Geçirme süreci hem güvenliğin hem de kalitenin sürekli olarak geliştirilmesinin temeli olarak kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için İç Değerlendirme Programınıza başvurunuz.

Diğer yönetim sistemlerini uygulayınız. Emniyet yönetimine ilaveten, SMS Sisteminiz ve Vaka Raporu veritabanınız emniyet, kalite, çevre ve çalışan güvenliği konularını yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu diğer yönetim sistemleri istenildiği zaman hayata geçirilebilir veya uygulanabilir.

Bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi için gerçek anlamda ‘personel iletişimi ve personel eğitimi’ olması zorunludur! Tabii Üst düzey yöneticiler de bunların  ne olduğunu da bilmeliler!

 

 

Mehmet Ali Ataman

01.Ocak.2017

 

Mehmet Ali Ataman’ın Diğer Yazıları

Hakkında Mehmet Ali Ataman

Bunada Gözatın

THY, Boeing’ten sonra Airbus ile görüştü mü?

Türk Hava Yolları , Amerikan uçak üreticisi Boeing ile bir anlaşma yaptıktan sonra, 12,4 milyar …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir