Anasayfa / Havacılık / SİNGAPUR HAVA YOLLARI’NIN İLK YARI NET KARI  206 MİLYON SİNGAPUR DOLARINA YÜKSELDİ

SİNGAPUR HAVA YOLLARI’NIN İLK YARI NET KARI  206 MİLYON SİNGAPUR DOLARINA YÜKSELDİ

SİNGAPUR HAVA YOLLARI’NIN İLK YARI NET KARI  206 MİLYON SİNGAPUR DOLARINA YÜKSELDİ
 

  • İkinci çeyrek net kar yüzde 68 yükselerek, 94 milyon dolara ulaştı
  • Yolcu trafiğindeki güçlü büyüme, işletme performasına katkıda bulunmaya devam ediyor
  • Kargo talebi, ticari belirsizlikler içinde zayıf kalıyor
  • Vistara genişlemesini hızlandırıyor ve uluslararası operasyonlarına başlıyor

 

 

GRUBUN FİNANSAL PERFORMANSI

 

2019/20 İlk Yarı

 

SIA Grup, mali yılın ilk yarısında 206 milyon dolarlık net kar elde etti; bu, geçen yıldakinden 10 milyon (+%5.1) daha fazla.

 

Gelirdeki 418 milyon dolarlık (+%5.3) yükseliş, büyük oranla uçan yolcu gelirindeki güçlü büyümeden kaynaklıdır, buna karşın uçan kargo gelirindeki kısmi azalma olmuş, genişletilmiş faaliyetler daha yüksek gidere sebep olmuştur (+431 milyon dolar veya %5.8). Dolayısıyla, Grubun işletme karı 413 milyon singapur doları olarak bildirilmiştir. Bu da önceki sene aynı dönemle karşılaştırıldığında 13 milyon dolar veya %3.1 daha düşüktür.

 

Grup, iştiraklerinden kaynaklı kayıpların payında (büyük ölçüde Virgin Australia) azalma (+ 36 milyon dolar), ortak girişim şirketlerinden gelen kar oranında da artış (+19 milyon dolar) kaydetti. Bunlara karşın, IFRS 16 Kiralama İşlemleristandartının kabul edilmesinin akabinde kiralama borçlarından doğan faiz giderlerinin tanınması ve filo yenileme ve genişleme faaliyetlerine yönelik ilave finansman nedeniyle net toplam kredi maliyetleri artmıştır (-54 milyon dolar).

 

Grubun finansal performansı aşağıda özetlenmiştir:

 

Grubun Finansal Sonuçları 1. Yarı

2019/20 (milyon SGD)

1. Yarı

2018/19 MY

(milyon SGD)

İyileşme / (Kötüleşme)

(%)

2. Çeyrek

2019/20 MY

(milyon SGD)

2. Çeyrek 2018/19 MY

(milyon SGD)

İyileşme / (Kötüleşme)

(%)

Toplam Gelir 8,325 7,907 5,3 4,222 4,062 3,9
Toplam Gider 7,912 7,481 (5.8) 4,009 3,829 (4.7)
Net Yakıt Maliyeti 2,349 2,236 (5.1) 1,176 1,156 (1.7)
Brüt Yakıt Maliyeti 2,425 2,520 3,8 1,195 1,308 8,6
Yakıt Finansal Koruma Kazancı (76) (284) (73.2) (19) (152) (87.5)
Yakıt Dışı Giderler 5,563 5,245 (6.1) 2,833 2,673 (6.0)
İşletme karı 413 426 (3.1) 213 233 (8.6)
Net Kar 206 196 5,1 94 56 67,9

Grubun uçan yolcu geliri trafikte yaşanan %7.6lık büyüme ile birlikte 514 milyon singapur dolarına yükselmiştir. Doluluk faktörü yüzde 1.0 büyüyerek %84.6’ya yükselmiştir. Bu artış ile kapasitedeki artışın (+%6.4) önüne geçilerek, ilk yarı için bir rekora imza atılmıştır. Kapasitedeki kaydadeğer büyümeye karşın, RASK (arz edilen koltuk başına gelir-km) yükseliş trendine devam etmiş ve ilk yarıda %1.3 artarak, 7.7 sente çıkmıştır. Bu, Grubun dönüşüm programının başlatılmasından bu yana elde edilen en yüksek orandır. Bununla birlikte, uçan kargo geliri, daha düşük getiri (%-6.3) ve daha az yük taşınması (-%6.5) sonucunda 138 milyon singapur doları (-%12.5) düşüş yaşamıştır. Kargo segmentinin performansındaki kötüleşme, büyük çapta, ABD-Çin ticari ilişkilerindeki gerilimler sırasında hava taşımacılığına talepteki genel düşüşten ve Avrupa ve Asya’daki önemli imalatçı ülkelerden gelen ihracatlarda yaşanan yavaşlamadan kaynaklanmaktadır. Endüstrinin kilit ticaret rotalarındaki aşırı kapasitesi getireleri kötü yönde etkilemiştir.

 

Grubun gideri, birincil olarak yakıt dışı giderler nedeniyle 431 milyon singapur doları (+%5.8) yükselerek, $7,912 milyon dolara ulaşmıştır. Yakıt dışı maliyetler büyük çoğunlukla operasyonlardaki genişleme neticesinde artarak, 318 milyon (%+6.1) yükselmiştir. Net yakıt maliyetleri 113 milyon dolar (+%5.1) artarak, 2,349 milyon dolara yükselmiştir. Bunun birincil nedeni tüketilen yakıt hacminde kapasite büyümesi sonucunda yaşanan yükseliştir (+%4.8 veya 119 milyon dolar)

 

* * *

 

 

GRUBUN FİNANSAL İSTATİSTİKLERİ

 

  1. Yarı 1. Yarı   2. Çeyrek 2. Çeyrek  
  2019/20 2018/19   2019/20 2018/19  
Finansal Sonuçlar (milyon USD)            
Toplam gelir 8,324.5 7,906.6   4,222.3 4,062.1  
Toplam gider 7,911.4 7,480.6   4,009.2 3,829.2  
İşletme karı 413,1 426,0   213,1 232,9  
İşletme kalemi olmayanlar (126.6) (137.5)   (75.0) (128.4)  
Vergilendirme öncesi kar 286,5 288,5   138,1 104,5  
Şirketin Sahiplerine atfedilebilen Kar 205,6 196,0   94,5 56,4  
Hisse Başı Veriler            
Hisse başına kazanç (sent)            
                – Temel R1 17,4 16,6   8,0 4,8  
                                – Seyreltilmiş R2 17,3 16,5   7,9 4,7  
             
  Şu tarih itibariyle Şu tarih itibariyle        
  30 Eyl 2019 31 Mar 2019      
Finansal Pozisyon (milyon USD)            
Hisseli sermaye 1,856.1 1,856.1        
Öz hisseler (156.0) (171.5)        
Sermaye yedeği (126.3) (124.3)        
Yabancı para birimi çevirme rezervi (21.2) (33.2)        
Hisse bazlı ödenek rezervi 15,5 24,9        
Makul değer rezervi (198.8) 459,7        
Genel rezerv 10,429.5 11,275.1        
Şirketin Sahiplerine atfedilebilen Öz Sermaye 11,798.8 13,286.8        
             
Toplam varlıklar R3 31,594.3 30,505.2        
Toplam borç R3 8,770.3 6,654.4        
Toplam borç: Öz varlık oranı (çarpı) R4 0,74 0,50        
Net varlık değeri (USD) R5 9,96 11,22        
             

 

 

 

 

R1 Hisse başına (temel) kazanç, Şirkete atfedilebilen karı, yürürlükteki adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı eksi öz hisse sayısına bölerek hesaplanır.
R2 Hisse başına (seyreltilmiş) kazanç, Şirkete atfedilebilen karı, yürürlükteki adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı eksi öz hisse sayısına bölerek ve hisse bazlı verilen tüm teşviklerin seyreltme etkisine göre hesaplanır.
R3 31 Mart 2019’da varlık ve borç bakiyelerindeki önemli artış büyük ölçüde IFRS 16 benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen SGXNET duyurusuna bakın.
R4 Toplam borç : Öz varlık oranı, toplam borcun Şirkete atfedilebilen öz varlıklara bölünmesidir.
R5 Hisse başına net varlık değeri, Şirkete atfedilebilen öz varlıkları, yürürlükteki adi hisse senetlerinin sayısı eksi öz hisse sayısına bölerek hesaplanır.

 

 İŞLETME İSTATİSTİKLERİ

 

  1.

Yarı

1.

Yarı

   

Değişim

2. Çeyrek 2. Çeyrek    

Değişim

  2019/20 2018/19   % 2019/20 2018/19   %
SIA                
Yolcu Operasyonları                
Taşınan yolcu (bin) 11,140 10,249 + 8,7 5,665 5,234 + 8,2
Gelir yolcu-km (milyon) 54,943.2 50,602.6 + 8,6 28,314.9 26,173.6 + 8,2
Arz edilen koltuk-km (milyon) 64,975.6 60,519.6 + 7,4 32,972.9 30,735.7 + 7,3
Yolcu doluluk oranı (%) 84,6 83,6 + 1.0 puan 85,9 85,2 + 0.7 puan
Yolcu başına yolcu getirisi-km (cents/pkm) 10,0 9,9 + 1,0 9,9 9,9  
Arz edilen koltuk başına gelir-km (sent/ask) 8,5 8,3 + 2,4 8,5 8,4 + 1,2
Yolcu birim maliyeti (sent/ask) 8,3 8,2 + 1,2 8,3 8,3  
Yakıt hariç yolcu birim maliyeti (sent/ask) 5,5 5,4 + 1,9 5,5 5,5  
                 
Kargo Faaliyetleri                
Taşınan kargo ve posta (milyon kg) 616,3 650,3 5,2 308,6 332,2 7,1
Kargo yükü (milyon ton-km) 3,265.3 3,492.5 6,5 1,619.9 1,771.2 8,5
Brüt kapasite (milyon ton-km) 5,587.7 5,591.7 0,1 2,782.6 2,790.0 0,3
Kargo doluluk oranı (%) 58,4 62,5 4.1 puan 58,2 63,5 5,3 puan
Kargo getirisi (sent/ltk) 29,6 31,6 6,3 29,5 32,2 8,4
Kargo birim maliyeti (sent/ctk) 16,1 16,4 1,8 16,1 16,8 4,2
                 
Tüm Faaliyetler                
Tüm yük (milyon ton-km) 8,346.5 8,181.0 + 2,0 4,234.2 4,190.2 + 1,1
Tüm kapasite (milyon ton-km) 12,177.0 11,693.1 + 4,1 6,125.3 5,887.9 + 4,0
Tüm yük faktörü (%) 68,5 70,0 1.5 puan 69,1 71,2 2.1 puan
Tüm getiri (sent/ltk) 77,5 74,8 + 3,6 77,5 75,2 + 3,1
Tüm birim maliyeti (sent/ctk) 51,5 50,4 + 2,2 51,8 51,2 + 1,2
                 
SilkAir                
Taşınan yolcu (bin) 2,429 2,429   1,234 1,204 + 2,5
Gelir yolcu-km (milyon) 4,585.1 4,461.7 + 2,8 2,283.0 2,214.1 + 3,1
Arz edilen koltuk-km (milyon) 5,819.5 5,883.8 1,1 2,870.0 2,887.2 0,6
Yolcu doluluk oranı (%) 78,8 75,8 + 3.0 puan 79,5 76,7 + 2.8 puan
Yolcu getirisi (sent/pkm) 10,4 10,6 1,9 10,7 10,7  
Arz edilen koltuk başına gelir-km (sent/ask) 8,2 8,1 + 1,2 8,5 8,2 + 3,7
Yolcu birim maliyeti (sent/ask) 8,6 8,4 + 2,4 8,6 8,5 + 1,2
Yakıt hariç yolcu birim maliyeti (sent/ask) 6,5 6,3 + 3,2 6,4 6,4  
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.

Yarı

1.

Yarı

   

Değişim

2. Çeyrek 2. Çeyrek    

Değişim

  2019/20 2018/19   % 2019/20 2018/19   %
Scoot                
Taşınan yolcu (bin) 5,518 5,160 + 6,9 2,830 2,645 + 7,0
Gelir yolcu-km (milyon) 15,311.8 14,478.2 + 5,8 7,901.5 7,521.8 + 5,0
Arz edilen koltuk-km (milyon) 17,698.5 16,759.5 + 5,6 9,091.5 8,681.2 + 4,7
Yolcu doluluk oranı (%) 86,5 86,4 + 0.1 puan 86,9 86,6 + 0.3 puan
Koltuk başına gelir-km (sent/pkm) 5,5 5,6 1,8 5,5 5,6 1,8
Arz edilen koltuk başına gelir-km (sent/ask) 4,7 4,8 2,1 4,8 4,8  
Arz edilen koltuk başına maliyet-km (sent/ask) 5,3 5,1 + 3,9 5,3 5,2 + 1,9
Arz edilen koltuk başına maliyet-km yakıt hariç (sent/ask) 3,6 3,4 + 5,9 3,7 3,4 + 8,8
                 
Grup Havayolları (Yolcu)                
Taşınan yolcu (bin) 19,087 17,838 + 7,0 9,729 9,083 + 7,1
Gelir yolcu-km (milyon) 74,840.1 69,542.5 + 7,6 38,499.4 35,909.5 + 7,2
Arz edilen koltuk-km (milyon) 88,493.6 83,162.9 + 6,4 44,934.4 42,304.1 + 6,2
Yolcu doluluk oranı (%) 84,6 83,6 + 1.0 puan 85,7 84,9 + 0.8 puan
Yolcu getirisi (sent/pkm) 9,1 9,1   9,0 9,0  
Arz edilen koltuk başına gelir-km (sent/ask) 7,7 7,6 + 1,3 7,7 7,6 + 1,3

 

 

Hakkında Mehmet Kali

Bunada Gözatın

Hava-iş online ücretsiz beslenme danışmanlığı

Hava-iş sendikasının üyelerine online ücretsiz beslenme Danışmanlığı hizmete girecek. FORM Formu indirmek için aşağıdaki linke …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<