DEZENFEKTAN İHRACATI SERBEST

0
2205

2 Mayıs 2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) ile “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine” ilave edilmiş olan, “ Etil Alkol”, “Kolonya”, “Dezenfektan” ve “Hidrojen Peroksit ” ürünleri bahse konu listeden çıkartılmış olup, bu ürünlerin ihracatının kayıt altına alınması düzenlemesine son verilmiştir.

Bununla birlikte yine 2 Mayıs 2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) ile “İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine” ilave edilmiş olan “ Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları ,Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”, bahse konu listeden çıkartılarak, bu ürünlerin ihracatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verilmiştir.


TARİH:02 Mayıs 2020

SİRKÜLER NO:2020/114


ETİL ALKOL, KOLONYA, DEZENFEKTAN VE HİDROJEN PEROKSİT İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de yapılan değişiklikle aşağıdaki malların ihracı kapsamdan çıkarılmştır.

35– Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36– Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37– Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38– Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)

Resmi Gazete:

Tarihi: 02.05.2020

Sayısı : 31115

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT 2020/9)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here