Anasayfa / Gümrük Haberleri / DEZENFEKTAN İHRACATI SERBEST

DEZENFEKTAN İHRACATI SERBEST

2 Mayıs 2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) ile “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine” ilave edilmiş olan, “ Etil Alkol”, “Kolonya”, “Dezenfektan” ve “Hidrojen Peroksit ” ürünleri bahse konu listeden çıkartılmış olup, bu ürünlerin ihracatının kayıt altına alınması düzenlemesine son verilmiştir.

Bununla birlikte yine 2 Mayıs 2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) ile “İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine” ilave edilmiş olan “ Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları ,Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”, bahse konu listeden çıkartılarak, bu ürünlerin ihracatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verilmiştir.


TARİH:02 Mayıs 2020

SİRKÜLER NO:2020/114


ETİL ALKOL, KOLONYA, DEZENFEKTAN VE HİDROJEN PEROKSİT İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de yapılan değişiklikle aşağıdaki malların ihracı kapsamdan çıkarılmştır.

35– Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36– Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37– Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38– Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)

Resmi Gazete:

Tarihi: 02.05.2020

Sayısı : 31115

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT 2020/9)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Hakkında Mehmet Kali

Bunada Gözatın

ARAÇ İÇERİSİNDE TEHLİKE YARATAN EL DEZENFEKTANLARI

Nisan 2020’de ögle saatlerinde havanın sıcak olduğu ortamda alkollü el dezenfektanı (250ml) içeren bir olay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<